Regio Noordwest Veluwe

Door middel van ontwikkellijnen moet samen met bedrijven ervaring worden opgedaan om dit te vertalen naar nieuwe activiteiten voor leerlingen. Keuzevakken lopen als rode draad door de plannen.

Sterk Techniekonderwijs in de regio Noordwest Veluwe draait voornamelijk om de harde technische profielen. De regio kenmerkt zich door veel maakindustrie en landbouw. Van relatief laagopgeleid is de regio stapje voor stapje in beweging naar een hogere gemiddelde opleidingsgraad. De noordkant van de regio heeft veel aanbod qua techniekonderwijs (vmbo), de zuidkant (steeds) minder. Andersom is de populatie tl-leerlingen juist in de zuidkant weer erg hoog.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is dat er gewerkt wordt met ontwikkellijnen. Die ontwikkellijnen geven vooral richting en kleur aan de plannen. Voor de korte termijn is dat concreet ingevuld, voor de lange termijn is dat een onderdeel van het samen met bedrijven ervaring opdoen en dit weer vertalen naar nieuwe activiteiten.

Een belangrijke ontwikkellijn is het samen met het PO invullen van W&T-onderwijs in het po. Daarnaast moet die leerlijn doortrekken naar zowel onderbouw vmbo als ook de bovenbouw van de tl. De tl is weer een interessante doelgroep om de doorstroom naar bol4-opleidingen te stimuleren.

Een andere ontwikkellijn zijn de keuzevakken, de ideale aansluiting met het bedrijfsleven. Door deze te blijven vernieuwen blijft er de aansluiting met de laatste kennis en technieken. Als een rode draad door de plannen lopen beeldvorming en de professionalisatie van de liaisonfunctie met het bedrijfsleven. We zien het als een missie om de beeldvorming rondom Techniekonderwijs op het vmbo een positieve impuls te geven.

Lees meer +Lees minder -
STO18011 / STO19054
Harde techniekprofielen Professionalisatie Maakindustrie Keuzevakken Imago techniek Instroom vanuit primair onderwijs
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Noordwest Veluwe
Penvoerder
Nuborgh College
Naam contactpersoon
Michèl van der Feen
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Nuborgh College Oostenlicht

Elburg

Morgen College

Harderwijk

Betrokken organisaties

Nieuws

01 mei 2020

Bliq zet VMBO-ers in de hoofdrol

De regio’s Noordwest Veluwe, Kampen en Zwolle zijn een samenwerking aangegaan met NXtv en More om een videoproductie te maken.

06 april 2020

Foto-impressie kick-off STO Noordwest Veluwe

Bekijk de foto's van dit evenement.

04 maart 2020

Kick-off van ‘Sterk Techniekonderwijs op de Noordwest Veluwe’

Vrijdag 31 januari vond een heuse kick-off-bijeenkomst plaats op het Nuborgh College Oostenlicht.