Over Regio Noordoostpolder en Urk

Over de regio

De regio wordt gedomineerd door landbouw en heeft relatief veel leerlingen die de profielen Groen, DenP en EenO kiezen. Wel is er een krimp van vmbo-leerlingen, al neemt het aantal leerlingen in Urk toe.

De uitdagingen voor de regio lopen uiteen, van het beperken van de krimp in het aantal leerlingen, tot de doorstroom van leerlingen naar de techniek verhogen. Ook moet het aantal techniekdocenten op peil worden gehouden en vergroten. Er wordt ook ingezet om het tekort aan goed opgeleid technisch personeel te verkleinen.

De doelen richten zich daarom op het vormgeven van een krachtige leeromgeving met moderne technieklokalen en buitenschools leren. Ook moeten er programma’s ontworpen worden waarin nieuwe technologieën een plek krijgen voor vmbo-leerlingen.

Ook moet er een duurzame samenwerkingsorganisatie opgezet worden met school en bedrijf om de kwaliteit van buitenschools leren en stages te verhogen. Ook moet er een technologische doorlopende leerlijn komen van po naar vmbo naar mbo.

Betrokken vmbo-scholen

Berechja College

Urk

Aeres VMBO Emmeloord

Emmeloord

De Zonnebloemschool

Emmeloord

Vakcollege Noordoostpolder

Emmeloord

Emelwerda College

Emmeloord

Emelwerda College MAVO

Emmeloord

Zuyderzee College

Emmeloord

Bonifatius

Emmeloord