Spetterende scholenbattle met waterraketten in Dokkum

Spetterende scholenbattle met waterraketten in Dokkum

Het parkeerterrein van het Tolhuisbad in Dokkum vormde donderdag 1 juli het decor van een spetterende happening. Door de lucht suisden waterraketten, gebouwd door leerlingen van Dalton Dokkum en de Burgerschool uit de stad. Het leerzame event zorgde voor veel vermaak. ,,Het is prachtig. Dit kunnen we wel vaker doen.”

De scholieren lanceerden hun fraai gepimpte creaties in het kader van een challenge binnen het project STO-NOF. Bij de strijd was het de bedoeling de waterraketten zo hoog mogelijk het luchtruim in te krijgen. De battle omvatte ook nog een extra uitdaging. De raket moest een ei vervoeren dat na de vlucht nog heel moest zijn.

STO-NOF staat voor Sterk Techniekonderwijs in Noordoost-Friesland. Een van de doelstellingen van het project, waarbij naast scholen het bedrijfsleven en de overheid betrokken zijn, is om de jeugd (weer) enthousiast te maken voor techniek. De ambitie is om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden, dat aansluit op de vraag vanuit de markt. Met de gezamenlijke aanpak wil de regio voldoende mensen voor de technieksector opleiden, met de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn.

Binnen het project wordt er ook samengewerkt tussen het primair- en het voortgezet onderwijs. De challenge met de waterraketten werd op touw gezet door Pieter Visser van de Burgerschool en Peter van der Meij van Dalton Dokkum. Beiden zagen een groot enthousiasme bij de leerlingen. ,,Daarnaast is het leuk om elkaar in deze setting te treffen”, aldus Van der Meij over de extra waarde van de samenwerking.

Bij de Burgerschool sloot de challenge mooi aan bij het project Bouwen Aan Ambitie. De waterraketbattle betrof een pilot. Komend schooljaar staan er in het kader van het langetermijnproject STO-NOF veel meer activiteiten op de agenda.

Als start van de challenge verzorgde Koos Kuijvenhoven voor zowel de leerlingen van groep acht van de Burgerschool als voor de TL-tweedeklassers van Dalton Dokkum een gastles over aandrijvingen. Na de presentatie van de watertechnicus doken de leerlingen zelf in de wereld van de waterraketten en gingen ze aan de slag met de bouw.

Voordat het moment suprême op de parkeerplaats bij het Tolhuisbad was aangebroken, werden ook nog diverse testruns gedaan. Dat leverde wisselende resultaten op, aldus Van der Meij. ,,De ene raket kwam in Verweggistan terecht en de ander kwam niet omhoog. Daar moest dus nog even aan gesleuteld worden.”

Op de dag zelf ging het evenmin allemaal crescendo, maar dat mocht de pret niet drukken. Integendeel. Onder meer door problemen met de drukontwikkeling – vooral als gevolg van lekkage – bleef een aantal raketten aan de grond staan. Andere exemplaren schoten wel uit de lanceerinstallatie, maar raakten vlot uit de koers. De rare manoeuvres van deze raketten zorgden voor veel hilariteit. Techniek gaat met vallen en opstaan, aldus Van der Meij. ,,Dat wordt hier vandaag maar weer eens bewezen.”

Bij de raketten die wel een mooie vlucht maakten, was het de vraag of het ei de reis had overleefd. In een aantal gevallen was daar sprake van, wat voor glunderende gezichten bij de trotse leerlingen zorgde. ,,Wauwww! Dit is wel héél vet.” Scholieren die hun creatie niet de lucht in zagen gaan, vonden dat jammer. ,,We hadden gedacht dat het wel wat makkelijker zou gaan”, luidde de reactie. ,,Maar het was echt leuk om te maken en dit te beleven.”

De waterraketbattle eindigde uiteindelijk – na ampel beraad van de jury – onbeslist. ,,Dit is een mooi eerste begin”, glimlachte Van der Meij over de challenge. ,,We gaan hier volgend jaar vrolijk mee verder.”