Dockinga College, VMBO GT

Dokkum

Lauwers College, locatie Kollum

Kollum

Lauwers College, locatie Grijpskerk

Grijpskerk

PrO Dokkum

Dokkum

PJ Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles

Dokkum

!mpulse Kollum, OSG Piter Jelles

Kollum

Aeres VMBO & MBO Buitenpost

Buitenpost

Lauwers College, Buitenpost

Buitenpost

Dockinga College, locatie VMBO Vak

Dokkum

Meer weten? Neem contact op.

Naam regio

Regio Noordoost-Friesland

Penvoerder

Christelijk Scholengemeenschap Lauwers College

Functie contactpersoon

Projectleider

E-mailadres contactpersoon

Naam contactpersoon

Kees Parent

Organisatie contactpersoon

Lauwers College

STO-nummer

STO19010