Ontdekkerskisten STO-NOF boeien techneuten van morgen

Ontdekkerskisten STO-NOF boeien techneuten van morgen

‘Wooowww. Het lampje doet het!’ Uiterst geconcentreerd en met heel veel plezier zijn leerlingen van de Johannes Looijenga Skoalle (JLS) in Surhuizum bezig met een elektriciteitsproefje. ,,Je kunt heel veel ontdekken en kunt zien hoe het allemaal werkt. Techniek is vet gaaf”, glimlacht één van de leerlingen.

Het experiment komt uit een van de ontdekkerskisten die in het kader van het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) op de Surhuizumer basisschool zijn beland. Bij de feestelijke lancering van de kisten op de JLS – begin november – gingen de kinderen van groep 7/8 al meteen enthousiast aan de slag met de proefjes. Tijdens de techniekuren die volgden, was de spirit niet minder. Integendeel. ,,Het is hartstikke leuk voor de leerlingen”, aldus groepsleerkracht Sander Mientjes over de gang van zaken. De Johannes Looijenga Skoalle ontving vorige maand de eerste twee ontdekkerskisten van het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-
Friesland. De beide exemplaren werden uitgereikt door bestuurder Rombout de Wit en projectcoördinator Ben Jansen. De kisten hebben verschillende richtingen (werelden) van techniek als thema. Er zijn in totaal zeven werelden. De JLS kreeg die van de wereld van Energie, Water & Veiligheid in bruikleen. In elke kist zitten vier
experimenten. ,,Er is heel veel te verkennen”, vertelde Jansen bij de overhandiging aan de leerlingen. ,,De wereld zit vol met techniek.”