Regio Noordoost-Friesland

De samenwerkingspartners in de regio Noordoost-Friesland zijn het po, vmbo/mavo, mbo, techniekbedrijven, kennisinstellingen en gemeenten. De regio heeft te maken met een forse demografische krimp, met grote gevolgen voor het aantal techniekleerlingen. Daarnaast is er sprake van een vitale omgeving, waarin onderwijs, ondernemers en overheid regionaal samenwerken. De regio heeft de ambitie uit te groeien tot een sterke economische regio, waar ondernemerschap en innovatie een grote rol spelen.

In de regio zijn veel bouw- en metaalbedrijven gevestigd. Zij zitten te springen om technisch personeel. In de komende jaren wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor de techniekbedrijven.

De samenwerkingspartners willen daarom de instroom in het technisch vmbo en naar het technisch mbo door promotie van techniekonderwijs, onderwijsontwikkeling po-vmbo/mavo-mbo en nauwe samenwerking onderwijs en bedrijfsleven vergroten. Zo kan in ieder geval een deel van de terugloop van het aantal vmbo-leerlingen worden gecompenseerd.

De regionale samenwerking is verbreed van de ‘harde techniek-opleidingen’ naar het brede, technologisch vormgegeven vmbo en mbo, zodat er meer oplossingsrichtingen voor de regionale problematiek ontstaan. Bij ongewijzigd beleid is het in deze regio niet meer mogelijk de technische vmbo-afdelingen BWI en PIE in stand te houden. De samenwerkingspartners gaan de komende 4 jaar besluiten nemen over de invulling van een aantrekkelijk, dekkend en doelmatig techniekonderwijs, en zijn bereid daarbij tot (gezamenlijke) concentratie van opleidingen te komen. Met het verkrijgen van extra middelen van Sterk Techniekonderwijs gaan de samenwerkingspartners deze transitie binnen het technisch onderwijs tot stand brengen en versnellen.

Lees meer +Lees minder -
STO18022 / STO19010
Doorstroom mbo Onderwijsaanbod Ondernemerschap Samenwerking Innovatie Onderwijsontwikkeling Promotie
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Noordoost-Friesland
Penvoerder
Christelijk Scholengemeenschap Lauwers College
Naam contactpersoon
Kees Parent
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Lauwers College
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Dockinga College, locatie VMBO Vak

Dockinga College, locatie VMBO Vak

Dokkum

Dockinga College, VMBO GT

Dokkum

Lauwers College, locatie Kollum

Kollum

Lauwers College, locatie Grijpskerk

Grijpskerk

PrO Dokkum

Dokkum

PJ Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles

Dokkum

!mpulse Kollum, OSG Piter Jelles

Kollum

Nordwin College Buitenpost

Buitenpost

Lauwers College, Buitenpost

Buitenpost

Samenwerking met bedrijfsleven

Infographic

Voor het project STO Noordoost-Friesland hebben we een infographic laten maken door de student Aaron Machiela van de school Friese Poort.

Nieuws

19 november 2020

Bard Jan de Jong van bouwsector naar docentschap VAKschool Dockinga College

Bard Jan de Jong van bouwsector naar docentschap VAKschool Dockinga College.

Digitale nieuwsbrief

De Regio Noordoost-Friesland heeft een eigen nieuwsbrief.