Over Regio Noord-Groningen

Over de regio

De regio heeft te maken met een beperkt aantal leerlingen, maar heeft ook enorme kansen te bieden. Samenwerking tussen scholen moet een mismatch tussen krimp en werkloosheid en de hoge vraag naar technisch geschoold personeel aanpakken.

De scholen, zowel po als vmbo en mbo, gaan gezamenlijk de instroom, doorstroom en het behoud van leerlingen verbeteren. Daarbij wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van het techniekonderwijs.

Ook moet het onderwijsaanbod aansluiten bij regio specifieke vraagstukken, moet de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren en moeten scholieren op jonge leeftijd enthousiast worden gemaakt voor techniek.

Samen met het bedrijfsleven moet er een goed bereikbaar en aantrekkelijk technisch vmbo ontstaan en moet er innovatief en kwalitatief sterk technisch onderwijs worden gerealiseerd dat flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

Betrokken vmbo-scholen

Het Hogeland College

Wehe-den Hoorn

Terra Winsum

Winsum

CSG Winsum

Winsum

Rutger Kopland School

Siddeburen

Theda Mansholt College

Delfzijl

Dollard College locatie Stikkerlaan

Winschoten