Sterk Techniek Onderwijs in beeld

Binnen Sterk Techniek Onderwijs wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van flexibele keuzemodules binnen het onderwijs en dat mag gezien worden.  

In het begin van dit jaar zijn de VMBO scholen in de regio Eemsdelta van start gegaan met het programma Sterk Techniek Onderwijs (STO). De samenwerking met het bedrijfsleven en het enthousiasmeren van jonge leerlingen voor techniek staat centraal.
De leerlingen volgen nu onderwijs op afstand wegens het coronavirus. Docent, Jan van Laar, van het Theda Mansholt College die ook projectleider STO is, geeft het praktijkvak Bouwen, Wonen & Interieur (BWI).
Samen met studiegenoten van de opleiding docent BWI te Windesheim heeft hij het keuzevak “ontwerp duurzame comfortwoning” uitgewerkt voor het vak BWI.
Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld en er is een website gemaakt voor de leerlingen.

Lesmateriaal

Het keuzevak is nu zo aangepast dat de leerlingen met een lespakket met materiaal en gereedschap thuis aan de slag kunnen.
De theorielessen vinden online plaats, de praktijkopdrachten kunnen de leerlingen thuis uitvoeren.

Sterk Techniek Onderwijs op afstand!

Binnen het STO wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van  flexibele keuzemodules die ook binnen andere profielen gevolgd kunnen worden. Dit concept past daarmee goed binnen het programma. Daarnaast biedt de website veel informatie over de verschillende ontwikkel mogelijkheden binnen BWI. Binnen het STO wordt hier ook veel aandacht geschonken aan het legio aan beroepen en ontwikkelmogelijkheden binnen de sector techniek. Het is de bedoeling om hiermee al te beginnen in het basisonderwijs. De eerste aanzet tot de verdere ontwikkeling van het programma is hiermee gegeven.

Voor meer informatie en inspiratie:

Bekijk de filmpjes