Nieuw laslokaal met lassimulator voor Terra Winsum

Nieuw laslokaal met lassimulator voor Terra Winsum

Terra Winsum heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in mooie nieuwe lasmachines, in een verbeterd laslokaal en een lassimulator. Dit schooljaar werd het vernieuwde lokaal en de nieuwe machines door de 3e en 4e jaars leerlingen van Terra VO in Winsum in gebruik genomen. De leerlingen kunnen hier voortaan drie verschillende manieren van lassen leren. In het nieuwe laslokaal wordt niet alleen lassen gegeven maar ook het vak ‘Plaat en constructietechniek’.

Terra Winsum beschikte al over een lokaal waar gelast werd, maar dit was verouderd en de machines waren niet meer up-to-date. Met deze investering beschikt de school weer over het nieuwste materiaal in een mooi, modern en veilig speciaal voor lassen ingericht lokaal.

Bijzonder is dat er naast het laslokaal een aparte ruimte gebouwd is voor een lassimulator. Op een lassimulator kunnen leerlingen zonder extra beschermingsmiddelen eindeloos oefenen met het lassen. ‘Daarnaast is lassen met behulp van een simulator ook een stuk duurzamer’, aldus docent Rudy Slob. ‘Er wordt namelijk geen fysiek materiaal verbruikt en bovendien is er geen sprake van hitte, zoals gebruikelijk met lassen’.

Sven Dijkstra is één van de leerlingen die al heeft geoefend met de nieuwe lassimulator. “Het is erg leuk om te doen, de computer geeft tijdens het lassen aan wat er beter kan. Zo leer ik het lassen nog sneller en dat is mooi want ik denk dat ik straks lasser ga worden.”

Terra Winsum verwacht met deze lassimulator dat ook meisjes zich nu sneller in het lassen zullen bekwamen. “We zien dat meisjes toch vaak wat terughoudender zijn in het volgen van laslessen, omdat je er een dikke overall bij aan moet en het best indrukwekkend is als je onder je handen ijzer ziet smelten. Wij hopen op deze manier dat zij het nu toch eerder gaan proberen en de smaak van het lassen te pakken krijgen. Er zijn namelijk veel vakmensen nodig in de technische sector, dat kunnen zowel jongens als meisjes zijn”, geeft afdelingsdirecteur Karin Harmelink aan.

Terra is een groene school. Hoewel sommige mensen groen en techniek niet direct met elkaar in verband brengen, is er ook in de brede groene sector veel technische kennis nodig. Karin Harmelink:  “Denk alleen maar aan het lassen van machines en gereedschappen, wanneer er iets stuk is. Of het lassen van hekwerken in tuinen en parken. Wij leiden onze leerlingen breed op. Dus ook wanneer ze na hun vmbo diploma besluiten verder te gaan buiten het groen, kunnen ze heel veel met de kennis en ervaring die ze hier hebben opgedaan.”

Dit is de reden waarom Terra heeft gekozen om in nieuwe innovatie lasapparatuur te investeren. Dit kon gedaan worden vanuit het landelijke programma Sterk Techniek Onderwijs. Dit is een samenwerking tussen Stichting Platforms vmbo en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Met het beschikbare geld konden vmbo-scholen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Het doel is om te werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniek onderwijs in de regio, waardoor meer én beter gekwalificeerde vakmensen beschikbaar komen voor de brede technische sector.

In het kader van Sterk Techniek Onderwijs werkt Terra Winsum samen in de regio met vier andere scholen. Ook de leerlingen van HHC Winsum mogen gebruik maken van het nieuwe laslokaal en de lassimulator.