Over Regio Noordelijke Drechtsteden

Over de regio

Met de focus op structurele aanpassingen in het curriculum, wordt in regio Noordelijke Drechtsteden met het mbo en de arbeidsmarkt ingezet op drie doelen. Allemaal om techn(olog)ische ontwikkelingen te kunnen volgen en bijhouden.

De arbeidsmarkt van de regio Noordelijke Drechtsteden heeft behoefte aan duurzaamheid en veerkrachtigheid. Dit doet een groter beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en het ondernemerschap van de (toekomstige) werknemer. Om tot een dekkend en doelmatig technisch onderwijsaanbod te komen, staat de regio Noordelijke Drechtsteden voor een aantal kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken.

Kwantitatief is er sprake van tekorten in verschillende technische beroepen. De krimp van de beroepsbevolking zet het aantal potentieel beschikbare arbeidskrachten verder onder druk. Daarnaast kiezen jongeren soms opleidingen in andere sectoren dan techniek. Echter, ook in deze sectoren neemt de vraag naar en dus baankansen voor werknemers met technisch inzicht en probleemoplossend vermogen toe.

Kwalitatief sluiten de inhoud en de aard van de innovatie binnen onze opleidingen niet voldoende aan op de technologische ontwikkelingen in de markt. Door verdergaande digitalisering verdwijnen en veranderen beroepen en komen er nieuwe banen, functies en taken bij. Van zowel de huidige arbeidskrachten als leerlingen die tot de arbeidsmarkt toetreden, wordt verwacht dat zij over de ’21st century skills’ beschikken, zoals sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en digitale vaardigheden.

In ons onderwijs vraagt dit om structurele aanpassingen in het curriculum om de leerling uit te dagen om deze skills te ontwikkelen. Voor de (profiel)docenten houdt dit bijvoorbeeld in dat zij voldoende ‘bij de tijd’ moeten blijven om de techn(olog)ische ontwikkelingen van de markt te volgen. Het bestendigen en versterken van deze ontwikkelingen doen wij niet alleen, maar juist in samenwerking met onze ketenpartners uit het po, mbo en de arbeidsmarkt.

De regio signaleert dat in de realisatie van een dekkend en doelmatig onderwijsaanbod in het vmbo drie aspecten onder druk komen te staan. Deze aspecten vormen de programmalijnen uit het activiteitenplan. De focus ligt op de kwaliteit van de beroepsbeeldvorming, bijbehorende activiteiten zijn hier bijvoorbeeld promotie. Daarnaast is er oog voor de kwaliteit van het onderwijs, bijbehorende activiteiten zijn bijvoorbeeld het afstemmen van een regionaal curriculum. Ook draait het om de kwaliteit van de professional, waarbij bijbehorende activiteiten bijvoorbeeld docentenstages zijn.

Betrokken vmbo-scholen

Griedencollege

Sliedrecht

CSG De Lage Waard

Papendrecht

Willem de Zwijger College

Papendrecht

Walburg College Zwijndrecht

Zwijndrecht

DevelsteinCollege

Zwijndrecht

LOKET Zwijndrechtse waard