Regio Noordelijke Drechtsteden

Met de focus op structurele aanpassingen in het curriculum, wordt in regio Noordelijke Drechtsteden met het mbo en de arbeidsmarkt ingezet op drie doelen. Allemaal om techn(olog)ische ontwikkelingen te kunnen volgen en bijhouden.

De arbeidsmarkt van de regio Noordelijke Drechtsteden heeft behoefte aan duurzaamheid en veerkrachtigheid. Dit doet een groter beroep op de flexibiliteit, het leervermogen en het ondernemerschap van de (toekomstige) werknemer. Om tot een dekkend en doelmatig technisch onderwijsaanbod te komen, staat de regio Noordelijke Drechtsteden voor een aantal kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken.

Kwantitatief is er sprake van tekorten in verschillende technische beroepen. De krimp van de beroepsbevolking zet het aantal potentieel beschikbare arbeidskrachten verder onder druk. Daarnaast kiezen jongeren soms opleidingen in andere sectoren dan techniek. Echter, ook in deze sectoren neemt de vraag naar en dus baankansen voor werknemers met technisch inzicht en probleemoplossend vermogen toe.

Kwalitatief sluiten de inhoud en de aard van de innovatie binnen onze opleidingen niet voldoende aan op de technologische ontwikkelingen in de markt. Door verdergaande digitalisering verdwijnen en veranderen beroepen en komen er nieuwe banen, functies en taken bij. Van zowel de huidige arbeidskrachten als leerlingen die tot de arbeidsmarkt toetreden, wordt verwacht dat zij over de ’21st century skills’ beschikken, zoals sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en digitale vaardigheden.

In ons onderwijs vraagt dit om structurele aanpassingen in het curriculum om de leerling uit te dagen om deze skills te ontwikkelen. Voor de (profiel)docenten houdt dit bijvoorbeeld in dat zij voldoende ‘bij de tijd’ moeten blijven om de techn(olog)ische ontwikkelingen van de markt te volgen. Het bestendigen en versterken van deze ontwikkelingen doen wij niet alleen, maar juist in samenwerking met onze ketenpartners uit het po, mbo en de arbeidsmarkt.

De regio signaleert dat in de realisatie van een dekkend en doelmatig onderwijsaanbod in het vmbo drie aspecten onder druk komen te staan. Deze aspecten vormen de programmalijnen uit het activiteitenplan. De focus ligt op de kwaliteit van de beroepsbeeldvorming, bijbehorende activiteiten zijn hier bijvoorbeeld promotie. Daarnaast is er oog voor de kwaliteit van het onderwijs, bijbehorende activiteiten zijn bijvoorbeeld het afstemmen van een regionaal curriculum. Ook draait het om de kwaliteit van de professional, waarbij bijbehorende activiteiten bijvoorbeeld docentenstages zijn.

Lees meer +Lees minder -
STO18015 / STO19063
Curriculum Promotie Docentenstages Beroepsbeeld Digitale vaardigheden Kwaliteit van het onderwijs 21e-eeuwse vaardigheden
Contactgegevens
Naam regio
Regio Noordelijke Drechtsteden
Penvoerder
DevelsteinCollege Christelijke Scholengemeenschap
Naam contactpersoon
Albert de Zwart
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
LOKET Zwijndrechtse Waard
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Griedencollege

Sliedrecht

CSG De Lage Waard

Papendrecht

Willem de Zwijger College

Papendrecht

Walburg College Zwijndrecht

Zwijndrecht

DevelsteinCollege

Zwijndrecht

LOKET Zwijndrechtse waard

Image

 

En de winnaar is: regio Noordelijke Drechtsteden

De regio Noordelijke Drechtsteden heeft tijdens de kick-off Sterk Techniekonderwijs op 3 oktober jl. de eigen regio én hun ambitie voor Sterk Techniekonderwijs het best in beeld gebracht bij de fotowedstrijd en won daarmee een techniekkist. In deze kist zitten onder andere een kleine 3D-printer, een drone, LEGO Education SPIKE en een boek van Rolf Hut. Allemaal materiaal waarmee de regio de interesse voor techniek bij leerlingen kan stimuleren.

Nieuws

03 november 2020

Martieme Leergang op VMBO school Loket

Onlangs heeft de eerste lichting van de maritieme leergang bij Loket het praktijk examen roeiend manoeuvreren met de bijboot afgerond.

14 april 2020

Samenwerking in coronatijd

De sociale restricties maken het onmogelijk om bij elkaar te komen, terwijl het juist nu van belang is om informatie te delen.

27 november 2019

Eerste werkconferentie STO voor de Noordelijke Drechtsteden

Op 21 november 2019 vond de 1e werkconferentie Sterk Techniek Onderwijs voor de Noordelijke Drechtsteden plaats.