Over Regio Nieuwe Waterweg Noord

Over de regio

Regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is gedefinieerd als het grondgebied van de gemeentes Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. De regio wil investeren in een veel sterker techniekonderwijs, met meer technisch onderwijs in het vmbo, meer doorstroom naar het technisch mbo en daardoor een antwoord vormen op de arbeidsvraag in de regio.

Er is in de regio Nieuwe Waterweg Noord een grotere vraag naar technisch personeel dan waarin de beroepsopleidingen in vmbo en mbo voorzien. De regio kent ook voor de komende jaren een tekort aan technische arbeidskrachten. Inzet op meer instroom van leerlingen die kiezen voor een technische opleiding is hard nodig om de arbeidsmarktvraag aan te kunnen.
Daarnaast is er extra aandacht nodig voor de vervanging en opleiding van docenten, de modernisering van de opleidingen, het lesmateriaal en de techniekfaciliteiten.
Samenwerking tussen onderwijsorganisaties onderling en met het bedrijfsleven dient versterkt te worden om de ontwikkelingen in techniekonderwijs en het technische werkveld inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Dit is belangrijk om de concurrentiekracht van de regio Nieuwe Waterweg Noord te versterken en bij te dragen aan de groeiende vraag naar goed geschoold technisch personeel.

De beoogde samenwerking biedt kansen als het gaat om het vergroten van de instroom van leerlingen, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het verkleinen van tekort aan goed geschoolde mensen op in de technische sector. In dit plan werken 5 vmbo-scholen en het primair onderwijs samen met het technisch mbo en het bedrijfsleven.
Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met 4 prioriteiten (programmalijnen).

  1. Het versterken van de instroom in het techniekonderwijs.
  2. Het realiseren van een uitdagend, toekomstgericht en duurzaam onderwijsprogramma.
  3. Professionalisering en aantrekken van docenten.
  4. Creëren, delen en onderhouden van techniekfaciliteiten.

Betrokken vmbo-scholen

Het College Vos

Vlaardingen

St.- Jozefmavo

Vlaardingen