Regio Nieuwe Waterweg Noord

Regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is gedefinieerd als het grondgebied van de gemeentes Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.
De regio wil investeren in een veel sterker techniekonderwijs, met meer technisch onderwijs in het vmbo, meer doorstroom naar het technisch mbo en daardoor een antwoord vormen op de arbeidsvraag in de regio.
Er is in de regio Nieuwe Waterweg Noord een grotere vraag naar technisch personeel dan waarin de beroepsopleidingen in vmbo en mbo voorzien. De regio kent ook voor de komende jaren een tekort aan technische arbeidskrachten. Inzet op meer instroom van leerlingen die kiezen voor een technische opleiding is hard nodig om de arbeidsmarktvraag aan te kunnen.
Daarnaast is er extra aandacht nodig voor de vervanging en opleiding van docenten, de modernisering van de opleidingen, het lesmateriaal en de techniekfaciliteiten.
Samenwerking tussen onderwijsorganisaties onderling en met het bedrijfsleven dient versterkt te worden om de ontwikkelingen in techniekonderwijs en het technische werkveld inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Dit is belangrijk om de concurrentiekracht van de regio Nieuwe Waterweg Noord te versterken en bij te dragen aan de groeiende vraag naar goed geschoold technisch personeel.

De beoogde samenwerking biedt kansen als het gaat om het vergroten van de instroom van leerlingen, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het verkleinen van tekort aan goed geschoolde mensen op in de technische sector. In dit plan werken 5 vmbo-scholen en het primair onderwijs samen met het technisch mbo en het bedrijfsleven.
Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met 4 prioriteiten (programmalijnen).

  1. Het versterken van de instroom in het techniekonderwijs.
  2. Het realiseren van een uitdagend, toekomstgericht en duurzaam onderwijsprogramma.
  3. Professionalisering en aantrekken van docenten.
  4. Creëren, delen en onderhouden van techniekfaciliteiten.
Lees meer +Lees minder -
STO19067
Lesmateriaal Kwaliteit van onderwijs Doorstroom vmbo-mbo Instroom vergroten Techniekfaciliteiten Professionalisering docenten
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Nieuwe Waterweg Noord
Penvoerder
Lentiz onderwijsgroep
Naam contactpersoon
Folkert Kouwenhoven
Functie contactpersoon
Programmamanager
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Lentiz | Geuzencollege

Vlaardingen

Lentiz | LIFE College

Schiedam

Het College Vos

Vlaardingen

St.- Jozefmavo

Vlaardingen

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

06 november 2020

WAT DOE JIJ NOU?!

Met de videoserie WATDOEJIJNOU?! geeft de TechNetkringNWN een kijkje op de werkvloer bij techniekbedrijven in de regio.

30 september 2020

Onderwijs en bedrijfsleven: sterk voor techniekonderwijs in regio Nieuwe Waterweg Noord

Goed en inspirerend, levensecht techniekonderwijs. Voor de jongste, maar ook voor de iets oudere leerlingen en studenten in onze regio.

24 september 2020

Sterk techniekonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord van start

Vanmorgen vierden we in het Lentiz | LIFE Techno Plaza in Schiedam de kick off van Sterk Techniekonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord.