Over Regio De Liemers

Over de regio

Door samenwerking tussen docenten en ondernemers maakt de regio het nieuwe klaslokaal. Dit is een lokaal lokaal. Lokaal2.
Samen ontwikkelt de regio relevante leeractiviteiten en richten zich voor de lerenden, de werkenden en de wonenden in de regio’s De Liemers, Arnhem, Rheden, Overbetuwe en Lingewaard een ‘lokaal lokaal’ in.

Over Lokaal2

De vraag naar goed opgeleid technisch en technologisch personeel is ook in onze regio’s urgent. Het is tijd om samen de schouders eronder te zetten. Onderwijsinstellingen kunnen dit eenvoudigweg niet alleen. Daarvoor is er te weinig kennis, technologie en menskracht aanwezig en bovendien gaan de ontwikkelingen in een razendsnel tempo. De enige manier om recht te doen aan de gewenste, toekomstgerichte onderwijsbehoefte van de jongeren is dit samen op te lossen met alle stakeholders: Ouders, overheid, onderwijspersoneel en het bedrijfsleven: onze ondernemers. Regio Arnhem- Overbetuwe zet in op een stevig netwerk dat bereid is duurzaam te innoveren. Elkaar kennen, samen organisatie-overstijgend problemen oplossen, nieuwe leerlijnen neerzetten en meer; het is afhankelijk van elkaar kennen en met elkaar willen samenwerken.

De regio wilt leerlingen laten leren daar waar het gebeurt: bij de bedrijven. In de praktijk vanuit werkelijke situaties. Niet zozeer een stage, maar het begeleiden van leerlingen en studenten in leeractiviteiten – vanuit werkelijke situaties met echt materiaal in een realistische werkomgeving. Vanuit de behoefte van de leerlingen en ook vanuit de vraag uit de arbeidsmarkt creëren we samen een klaslokaal in de regio: een lokaal lokaal. Dit moment is niet zo maar gekozen: Deze vraag komt voort uit de beschikbare middelen vanuit STO. Nu zijn er kansen en we zijn er enthousiast mee aan de slag!

Betrokken vmbo-scholen

Candea College, locatie Eltensestraat

Duiven

Liemers College, locatie Zonegge

Zevenaar

Liemers College, locatie Landeweer

Zevenaar

Symbion

Didam

Liemers College, locatie Didam

Didam