Regio De Liemers

Sterk techniekonderwijs kan in de regio alleen geboden worden als er een structurele samenwerking is tussen onderwijs, ondernemers en overheden.

Door technologisering zullen ook niet-technische beroepen in toenemende mate een beroep doen op technische competenties van afgestudeerde vmbo’s er mbo’s. Ook verandert de technologie voortdurend.

In de regiovisie delen onderwijs, ondernemers en overheden een opvatting van technisch en technologisch werk waarin rekening wordt gehouden met veranderingen in de aard van het werk en op de arbeidsmarkt.

Daarom worden er enkele doelen nagestreefd, zoals het creëren van een doorlopende leerlijn tussen po, vo, mbo en hbo. Ook moet er meer geleerd worden in de praktijk. Een cross-over moet andere profielen en niveaus techn(olo)gisch vormgeven. Ook moet er een structureel samenwerkingsmodel komen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

STO19055/ STO18018
Structurele samenwerking Technologisering Regiovisie Doelen Doorlopende leerlijn po-vo-mbo-hbo Samenwerkingsmodel Samenwerking bedrijfsleven Praktijkleren
Contactgegevens
Naam regio
Regio De Liemers
Penvoerder
Quadraam
Naam contactpersoon
Harald Wiggers
Functie contactpersoon
Programmamanager
Organisatie contactpersoon
Harald Wiggers onderwijsinnovatie & transitie
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Candea College, locatie Eltensestraat

Duiven

Liemers College, locatie Zonegge

Zevenaar

Liemers College, locatie Landeweer

Zevenaar

Symbion

Didam

Liemers College, locatie Didam

Didam

Samenwerking met bedrijfsleven

Infographic

Bekijk de regiovisie en het activiteitenplan van Regio De Liemers.