Over Regio Lelystad

Over de regio

De regio zet in op de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus voor drie vo-scholen. Het project van het bedrijfsleven, de gemeente en onderwijspartners moet het techniekonderwijs versterken.

De ambitie is om nu en in de toekomst dekkend en doelmatig regionaal techniekonderwijs aan te bieden. Dit moet zorgen voor een doorstroom naar het vervolgonderwijs en aansluiten op de vraag en innovaties uit het bedrijfsleven.

Meerdere ontwikkellijnen moeten deze ambitie nastreven: meer instroom van leerlingen, een innovatief techniekonderwijs en onderwijsontwikkelingen en professionalisering van docenten en opleidingsmedewerkers bij bedrijven.

Ook ligt de focus op het leren in een realistische leeromgeving en wordt ingezet op een duurzaam partnerschap.

Betrokken vmbo-scholen

Aeres VMBO Lelystad

Lelystad

Betrokken organisaties