Subsidie voor sterk techniekonderwijs in Lelystad

Subsidie voor sterk techniekonderwijs in Lelystad

Met de toekenning van een landelijke subsidie van zo’n 1,4 miljoen euro is de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van sterk techniekonderwijs in Lelystad.

De subsidie zal worden ingezet voor de versterking van techniekonderwijs en het faciliteren van een stevige samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven.