Regio Lelystad

De regio zet in op de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus voor drie vo-scholen. Het project van het bedrijfsleven, de gemeente en onderwijspartners moet het techniekonderwijs versterken.

De ambitie is om nu en in de toekomst dekkend en doelmatig regionaal techniekonderwijs aan te bieden. Dit moet zorgen voor een doorstroom naar het vervolgonderwijs en aansluiten op de vraag en innovaties uit het bedrijfsleven.

Meerdere ontwikkellijnen moeten deze ambitie nastreven: meer instroom van leerlingen, een innovatief techniekonderwijs en onderwijsontwikkelingen en professionalisering van docenten en opleidingsmedewerkers bij bedrijven.

Ook ligt de focus op het leren in een realistische leeromgeving en wordt ingezet op een duurzaam partnerschap.

STO19049/ STO18004
Duurzaam partnerschap Innovatief Techniekonderwijs Realistische leeromgeving Professionalisatie Instroom vanuit primair onderwijs
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Lelystad
Website regio
Penvoerder
Scholengemeenschap Lelystad
Naam contactpersoon
Femke Paaij-Ezinga
Functie contactpersoon
Projectleiders Sterk Techniek Onderwijs Lelystad
Organisatie contactpersoon
SVOL
E-mailadres contactpersoon

Projectleiders uit de regio

Jeroen van der Ven: j.vander.ven@rietlanden.nl 

Betrokken vmbo-scholen

Scholengemeenschap Lelystad

Lelystad

ISG Arcus

Lelystad

De Rietlanden

Lelystad

Aeres VMBO Lelystad

Lelystad

Betrokken bedrijven

Image

Nieuwe campus!

Vanaf schooljaar 2021/2022 zullen de scholen SGL, Rietlanden en Arcus volledig samengaan in de nieuwe campus genaamd ‘Porteum’.

Nieuws

10 maart 2020

Subsidie voor sterk techniekonderwijs in Lelystad

Met de toekenning van een landelijke subsidie van zo’n 1,4 miljoen euro is de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van STO Lelystad.