Over Regio Kampen

Over de regio

De regio Kampen is sterk aangewezen op werknemers met een technische achtergrond en er is behoefte aan gemotiveerd en vakkundig personeel. Een aanpassing aan het huidige onderwijs- en scholingsaanbod is daarom nodig.

De regio Kampen staat bekend als een regio waar ‘maak-industrie’ sterk aanwezig is. Een aantal van de bedrijven acteert hierbij op internationaal niveau en is vernieuwend. Vanuit het gegeven ‘maak-industrie’ is de regio in verhouding sterk aangewezen op werknemers met een [traditionele] technische achtergrond. Bedrijven in deze regio trekken werknemers van buitenaf aan om functies vervuld te krijgen.

De behoefte aan gemotiveerd vakkundig personeel is aanwezig. De behoefte aan een permanente connectie tussen onderwijs op de diverse niveaus en het bedrijfsleven voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt, wordt gedragen aan beide zijden. De (extra) arbeidsvraag die voortkomt uit technologische ontwikkelingen, vraagt een aanpassing van het huidige onderwijs- en scholingsaanbod. Alleen zo kan de extra vraag worden beantwoord.

Het is gewenst dat dit beleid samenvalt met de ontwikkeling van een goede leercultuur, die inspeelt op de arbeidsmarktbehoeften en die uit de toenemende technologisering voortvloeien. Een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ wordt zo voor iedereen een vanzelfsprekendheid.

Betrokken vmbo-scholen

Pieter Zandt Scholengemeenschap

Kampen

Almere College

Kampen

Ichtus College

Kampen