VIA Kampen biedt basisschool ondersteuning bij techniekonderwijs

VIA Kampen biedt basisschool ondersteuning bij techniekonderwijs

De Vakroute Ichthus Almere (VIA) Kampen heeft sinds dit jaar een nieuwe techniekruimte in gebruik, op een prominente plek naast de hoofdingang. Het draagt de naam Techlab.

Vanuit dit Techlab worden lessen gegeven en ontwikkeld waarin leerlingen kennis maken met techniek. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de techniek.

Daarom zijn de 7 werelden van techniek ontwikkeld. Dat zijn:

  1. Mens & Gezondheid
  2. Energie, Water & Veiligheid
  3. Voeding & Natuur
  4. Wonen, Werken & Verkeer
  5. Ontwerp, Productie & Wereldhandel
  6. Digitaal, Media & Entertainment
  7. Hi-tech& Science

Robotica

Voor de eerste twee leerjaren hebben wij een programma ontwikkeld waarin we leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met nieuwe technieken zoals 3D-printen, lasersnijden, virtual reality, robotica en drones. Momenteel werken we aan een database met opdrachten die we ontwikkelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van de TL en de BB/KB.
In de bovenbouw worden ook lessen gegeven die raakvlakken hebben met de techniek. Met de kennis en materialen die we in het Techlab hebben, ondersteunen we deze lessen. Zo is er bij het vak Bouwen, Wonen en Interieur altijd al een opdracht geweest om je eigen kantoorpand te tekenen in een 3D-programma. Met de komst van VR-brillen is het ook mogelijk voor de leerlingen om in hun eigen virtuele bedrijfspand rond te lopen en te kijken. Bij het vak Mobiliteit en Transport zetten we de Hololens in om op een veilige manier te oefenen en ervaring op te doen met het spanningsvrij maken van een elektrische auto.

Verbinding

Eén van de doelstellingen die we aan het Techlab hebben verbonden, is om verbinding te leggen met de basisscholen. Veel basisscholen willen en moeten aan de gang met techniekonderwijs. Vanuit het Techlab willen we hier graag ondersteuning bij bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door basisschoolgroepen te ontvangen of met materialen en docenten naar de locatie te gaan.

Leren is nóg leuker wanneer het betekenis heeft. Zo is een opdracht motiverender en uitdagender wanneer je voor een echte opdrachtgever aan de slag kan.

Er zijn diverse nieuwe keuzevakken in de bovenbouw van het VMBO ontwikkeld, grotendeels in samenwerking met lokale bedrijven. Keuzevakken in de installatie- en elektrotechniek, hybride en elektrische voertuigen, en een leerlijn die samen met een lokale trailerfabrikant is ontwikkeld.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Door corona zijn veel plannen noodgedwongen bijgesteld. Gelukkig hebben we veel tijd kunnen gebruiken voor het ontwikkelen en voorbereiden op nieuwe tijden. We hebben een nieuwe start gemaakt, met een nieuw lokaal en volle klassen. Wij zijn er klaar voor.