Nieuw Keuzevak 4MAVO Pieter Zandt: Slimme Technologie

Nieuw Keuzevak 4MAVO Pieter Zandt: Slimme Technologie

Naast de al bestaande keuzevakken als robotica, ondernemerschap en EHBO is het keuzevak Slimme Technologie aan het curriculum toegevoegd. Dit vak is ontwikkeld voor de theoretische leerweg en wordt aanboden bij de afdeling Dienstverlening en Producten (D&P). 28 leerlingen van de vestiging Kampen volgen voor het eerst dit keuzevak.

Bij Slimme Technologie draait het vooral om het proces en in mindere mate om het product. Het hoofddoel is om samen iets te ontwikkelen. Communicatie en samenwerking zijn daarbij essentieel. Daarnaast is het ook van belang dat de leerling bij een nieuw technisch aspect betrokken raakt en daarvan leert.