Regio Kampen

De regio Kampen is sterk aangewezen op werknemers met een technische achtergrond en er is behoefte aan gemotiveerd en vakkundig personeel. Een aanpassing aan het huidige onderwijs- en scholingsaanbod is daarom nodig.

De regio Kampen staat bekend als een regio waar ‘maak-industrie’ sterk aanwezig is. Een aantal van de bedrijven acteert hierbij op internationaal niveau en is vernieuwend. Vanuit het gegeven ‘maak-industrie’ is de regio in verhouding sterk aangewezen op werknemers met een [traditionele] technische achtergrond. Bedrijven in deze regio trekken werknemers van buitenaf aan om functies vervuld te krijgen.

De behoefte aan gemotiveerd vakkundig personeel is aanwezig. De behoefte aan een permanente connectie tussen onderwijs op de diverse niveaus en het bedrijfsleven voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt, wordt gedragen aan beide zijden. De (extra) arbeidsvraag die voortkomt uit technologische ontwikkelingen, vraagt een aanpassing van het huidige onderwijs- en scholingsaanbod. Alleen zo kan de extra vraag worden beantwoord.

Het is gewenst dat dit beleid samenvalt met de ontwikkeling van een goede leercultuur, die inspeelt op de arbeidsmarktbehoeften en die uit de toenemende technologisering voortvloeien. Een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ wordt zo voor iedereen een vanzelfsprekendheid.

Lees meer +Lees minder -
STO 18084 / STO19050
Duurzame samenwerking bedrijfsleven Kwaliteit technisch onderwijs Doorlopende leerlijn po-vo Doorlopende leerlijn vo-mbo LOB Technologische ontwikkelingen Leven lang leren Maakindustrie Professionalisering
Contactgegevens
Naam regio
Regio Kampen
Penvoerder
Scholengemeenschap Pieter Zandt
Naam contactpersoon
Leen van Wijngaarden
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Scholengemeenschap Pieter Zandt
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Ichtus College

Kampen

Pieter Zandt Scholengemeenschap

Kampen

Almere College

Kampen

Deelnemende bedrijven

Nieuws

29 oktober 2020

Een nieuwe BLIQ op de wereld van techniek!

Een nieuwe BLIQ op de wereld van techniek, weergegeven in een nieuwe serie video's voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

20 december 2019

TEC-event moet jeugd enthousiast maken voor lassen en solderen

Scholengemeenschap Pieter Zandt organiseert TEC-event om leerlingen te interesseren voor een technisch beroep.

TEC Event 2019

Pieter Zandt scholengemeenschap enthousiasmeert leerlingen voor techniek door middel van het TEC Event.