Regio IJmond/Zuid-Kennemerland

Bekijk het laatste nieuws

Meer nieuws

STO trainingsaanbod 2021

STO IJmond/ Zuid-Kennemerland is een samenwerkingsverband wat zich inzet voor sterk en bereikbaar Techniekonderwijs op het vmbo.

28 januari 2021

Techport Technologieweek 2020

In de tweede week van oktober vond de Techport Technologieweek plaats. Voor het eerst werd deze week volledig online georganiseerd.

06 november 2020

Trainingsaanbod docenten STO 2020-2021

STO IJmond/Zuid-Kennemerland en samenwerkingspartners zetten zich in voor sterk en bereikbaar techniekonderwijs op het vmbo.

23 september 2020

Regio IJmond/Zuid-Kennemerland

Instroom op de regionale technische arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd, vindt regio IJmuiden. Dat doen we door activiteiten te organiseren die de instroom in technische profielen op het vmbo of in technische mbo-opleidingen vergroten. Meer informatie over Regio IJmond/ Zuid-Kennemerland vindt u op de pagina ‘Over de regio’.

Doe-middag Kennemer College

Moet u kijken wat een leuk filmpje over Roos (leerling PO groep 8) over haar ervaring op een Doe-middag op het Kennemer College. Opname gemaakt door de vader van het meisje.

Samenwerking met bedrijfsleven

Genomineerd voor In de Spotlight

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Het initiatief Waaiers met techniekpromotie- en techniekonderwijsaanbod voor PO en VMBO van de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland is ook genomineerd.

Inzending Regio IJmond/ Zuid-Kennemerland

 • Waaiers met techniekpromotie- en techniekonderwijsaanbod voor PO en VMBO - Regio IJmond/Zuid-Kennemerland

  Op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier wordt al het aanbod van techniekpromotie-activiteiten / LOB-techniek aan de scholen gepresenteerd, ook niet-STO-gebonden aanbod. Er zijn twee waaiers: een voor het PO en een voor de vmbo-scholen. Alle ca. 150 PO-scholen en 25 vmbo-scholen worden persoonlijk benaderd om het aanbod toe te lichten en te promoten. Dat heeft in 2020 – ondanks corona – geleid tot een bereik van bijna 4000 leerlingen van basisscholen en 1400 van vmbo-scholen. Zonder corona zou het bereik nog veel hoger zijn geweest.
  In 2021 zetten we de activiteiten om in complete leerlijnen die aansluiten op kerndoelen in het basisonderwijs en LOB-competenties in het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt het voor de docent/leerkracht nog gemakkelijker om de activiteiten structureel in te zetten in het onderwijsproces en niet als eenmalig ‘uitje’ weg te zetten.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Gerrit Veldhuis en Willem Aalbers, voorzitters van de STO-themagroepen PO resp. LOB

   Gerrit Veldhuis, projectleider Sterk Techniek Onderwijs SVOK:
  “Mijn ambitie is dat alle leerlingen ongeacht op welke basisschool al op jonge leeftijd kennismaken met praktisch en enthousiasmerend techniek- en technologieonderwijs en zo spelenderwijs ontdekken waar hun kracht ligt. En dat er vervolgens aan praktische vaardigheden door ouders en leerkrachten net zoveel waarde wordt gehecht als aan cognitieve vaardigheden. Door een scala van kosteloze activiteiten aan te bieden die gemakkelijk in te zetten zijn hopen wij daarmee drempels voor de leerkracht om praktisch met techniek bezig te zijn weg te nemen.”

  Willem Aalbers, decaan TCV en MCIJ:
  “Mijn ambitie is om in elke school te laten zien hoe leuk maar vooral hoe divers techniek kan zijn. Deze waaier is zo leuk en zo divers. Er is voor iedereen wat te kiezen!”

  Bekijk de waaier Zuid Kennemerland/IJmond Bekijk de waaier Tech Your Talent

Digitale nieuwsbrief

De regio IJmond/Zuid-Kennemerland heeft een eigen nieuwsbrief.