Over Regio Hoogeveen

Over de regio

Om de samenwerking in de regio Hoogeveen te versterken ten behoeve van het techniek- en technologisch onderwijs, wordt ingezet het bevorderen van deelname aan het technisch vmbo.

Het aantal leerlingen dat kiest voor een technisch profiel is beperkt en daarom is de verwachting dat er onvoldoende technisch personeel voor de arbeidsmarkt beschikbaar komt. De leerlingenkrimp brengt het voortbestaan van kleine opleidingen in gevaar.  De samenwerking in de regio Hoogeveen moet ervoor zorgen dat meer leerlingen worden opgeleid voor de technische en technologische beroepen.

Daarbij is de ambitie om, ondanks de krimpende leerlingaantallen, het aantal leerlingen dat uitstroomt naar een technische mbo-opleiding gelijk te houden als in 2018-2019. Het uitstroompercentage naar het technisch mbo zal dan 35 procent zijn. Het aanbod aan technisch onderwijs en technische modules moet daarnaast in stand gehouden worden. Er zijn dan minimaal twee van de smalle opleidingen en er is veel keuze in technische opleidingen.

Daarnaast wordt de deelname aan een technisch vmbo bevorderd en moeten meer leerlingen in het basisonderwijs geïnteresseerd raken in techniek en technologie. Van alle vmbo-leerlingen volgt 50 procent van de leerlingen minimaal één technisch ingekleurde module. De techniekopleidingen worden versterkt door innovatieve leermaterialen en -omgevingen. Daarnaast zijn er gastdocenten uit het bedrijfsleven en wordt ingezet op praktijkleren.

Nieuwe doelgroepen moeten worden geïnteresseerd voor techniek, praktijkonderwijs en vso, in afstemming met vmbo, mbo en bedrijven. Er worden nieuwe modules ontwikkeld rondom duurzaamheid, robotica, domotica en 21e-eeuwse vaardigheden.  Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn met een flexibele instroom in het mbo. Daarnaast moeten docenten hun professionalisering ontwikkelen en hybride docenten geworven worden.

Betrokken vmbo-scholen

Wolfsbos

Hoogeveen

Roelof van Echten College

Hoogeveen