Sterk Techniekonderwijs Hoogeveen volop in ontwikkeling

Sterk Techniekonderwijs Hoogeveen volop in ontwikkeling

De afgelopen maanden is binnen Sterk Techniekonderwijs Hoogeveen hard gewerkt aan de concrete invulling van het regioplan. Zo is gekeken naar mogelijkheden om de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en verder uit te breiden. Ook krijgt de e-werkplaats in de bibliotheek steeds meer vorm en is er gebrainstormd over een regionaal of zelfs provinciaal stageplatform voor de VO-scholen en bedrijven.

Samenwerking bedrijfsleven

Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen is een initiatief van RSG Wolfsbos, Roelof van Echten College, Alfa-college en de Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen. De samenwerking heeft als doel dat leerlingen zich met een reëel en positief beeld kunnen oriënteren op toekomstige beroepen en op basis daarvan een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel, vervolgopleiding en carrière. Leerlingen van beide VO-scholen volgen al over en weer lessen bij elkaar. Het bedrijfsleven stelt materialen ter beschikking, er worden gastlessen gegeven op de scholen en vmbo-leerlingen met het profiel BWI (Bouwen, Wonen & Installeren) volgen zelfs een deel van hun lessen bij bedrijven zoals Bouwmensen in Ruinen. Gekeken wordt of leerlingen met het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) binnenkort ook lessen kunnen volgen bij bedrijven uit de maakindustrie. Door op een slimme manier om te gaan met de STO gelden, is er meer ruimte gemaakt om de 3 smalle technische opleidingen PIE, BWI en M&T de komende jaren te behouden in de regio Hoogeveen.

E-werkplaats

In de Bibliotheek van Hoogeveen wordt een e-werkplaats ingericht. Samen met de betrokken VO-scholen die beide al smart-labs hebben, wordt nagedacht over hoe deze kan worden ingericht. Ook worden de leerlingen betrokken bij de invulling van de e-werkplaats door hun (online)input mee te nemen. Onderwerpen die zeker aan bod komen binnen de e-werkplaats zijn vloggen, mediawijsheid, personal branding en VR. Volgend schooljaar brengen de leerlingen van klas 1 een bezoek aan de e-werkplaats voor het uitwerken van een schoolopdracht.

Stageplatform

Zowel het Roelof van Echten College als RSG Wolfsbos maken gebruik van het relatie management systeem Teamspot, om zo de VO leerlingen en het bedrijfsleven beter met elkaar te matchen. Bedrijven kunnen zich eenvoudig aanmelden als stagebedrijf en leerlingen hebben inzichtelijk in welke periode ze bij welk bedrijf stage kunnen lopen. Op deze manier wordt het regelen en begeleiden van stages vereenvoudigd en is iedereen altijd op de hoogte van de beschikbaarheid van de bedrijven en de voortgang van de leerlingen.

Tastbare resultaten

De samenwerking tussen publieke en private partners binnen Sterk Techniekonderwijs Hoogeveen levert dus tastbare resultaten. Heeft uw bedrijf interesse om samen te werken aan Sterk Techniekonderwijs in Hoogeveen en een bijdrage leveren aan de onderwijsplannen zodat deze direct aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt?

Neem dan contact op via stohoogeveen@wolfsbos.nl