Samenwerking binnen het techniekonderwijs in Hoogeveen

Begonnen uit noodzaak, nu bron van enthousiasme

In Hoogeveen wordt volop ingezet op samenwerking, niet alleen met mbo’s maar ook met vo’s en het bedrijfsleven. Dat begon uit noodzaak, maar zorgt inmiddels voor veel enthousiasme om meer plannen uit te rollen.