Positief startgesprek Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen

Positief startgesprek Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen

Na de kick-off in september 2019 is het Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen met een ambitieus plan en veel enthousiasme van start gegaan. Eind februari jl. vond het officiële startgesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de scholen en de landelijke ondersteuners Ruud Porck en Bibiche Kansen-Stolp.

Tijdens het startgesprek werd uitvoerig gesproken over de invulling van het regioplan Hoogeveen, de verwachtingen vanuit de regio en het uitwisselen van ideeën en oplossingen met andere regio’s. Zo zijn er een achttal werkgroepen gevormd met elk een eigen onderdeel om mee aan de slag te gaan. Een van de werkgroepen is aan de slag gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden betreffende hybride docenten waarbij zowel het bedrijfsleven als de scholen elkaar kunnen gaan versterken. Ook is er een werkgroep bezig met de organisatie van een Good Practice Day in juni 2021 waarbij de ‘good practices’ van dat jaar met de aangesloten partners gedeeld kunnen worden. Om kinderen te interesseren voor techniek wordt er intensief samengewerkt met het basisonderwijs en de Bibliotheek, waar de Ontdekhoek staat. Tevens zal het techniekonderwijs in de onderbouw worden herschreven en wordt de doorlopende leerlijn naar het mbo, samen met het bedrijfsleven opgepakt. Daarnaast wordt ook gekeken naar een overkoepeld platform ten behoeve van stageplaatsen bij bedrijven. Kortom, Sterk Techniek Onderwijs is goed van start gegaan, aan ideeën en inspiratie geen gebrek.