Ook dit jaar toekomstperspectief voor vmbo-ers in de regio: Hoogeveen On Stage gaat digitaal vmbo-ers helpen bij loopbaankeuze!

Hoogeveen On Stage

Ondanks de gevolgen van het coronavirus, gaat Hoogeveen On Stage dit jaar ‘gewoon’ door. Met Digimatch is er een noodscenario ontwikkeld, waardoor het voor alle 800 vmbo-leerlingen mogelijk is om contact te leggen met beroepsbeoefenaren in de regio. De Doe Dag, welke eind april plaatsvindt, zal zoveel mogelijk op de ‘ouderwetse’ wijze worden georganiseerd.

Het zijn bijzondere tijden waarin we ons bevinden. Het coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee en het perspectief is voor veel van ons vaak nog onzeker en veel gaat niet door. We merken in deze tijden hoe belangrijk het is om perspectief te hebben, zéker ook voor de vmbo-leerlingen. En dat is nu juist waar het bij Hoogeveen On Stage om gaat: jongeren  kennis laten maken met het lokale bedrijfsleven om een goede beroepskeuze te kunnen maken, wat leidt tot toekomstperspectief! “Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest, kunnen de leerlingen met deze tool toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale beroepsnetwerk” aldus Albert Weishaupt, bestuurder van het Roelof van Echten College. “Jongeren hebben dit coronajaar al veel gemist en corona maakt niet dat zij geen keuzes voor hun toekomstige loopbaan moeten maken. We zetten daarom samen met het bedrijfsleven alles op alles om hen toekomstperspectief te bieden.” vervolgt Weishaupt.

Inmiddels zijn er al ruim 100 beroepsbeoefenaren die hun medewerking aan Hoogeveen On Stage hebben toegezegd. Maar dit is nog onvoldoende om alle vmbo-leerlingen een kans te geven op een match met minimaal één beroepsbeoefenaar. Daarom worden alle ondernemers en/of werknemers in de gemeente Hoogeveen en De Wolden opgeroepen om zich aan te melden voor Hoogeveen On Stage. Gert-Jan Mannak, één van de voorzitters van Ondernemend Hoogeveen en als ambassadeur verbonden aan Hoogeveen On Stage: “Als beroepsbeoefenaar ga je online een match, de ‘digimatch’, maken met de leerling(en). Met de leerling spreek je af wanneer ze tijdens de Doe Dagen bij jou in het bedrijf komen om kennis te maken met het bedrijf en het beroep. Hiermee help je de leerling met hun toekomstige keuze voor een profiel, specialisatie, vervolgopleiding én beroep. En wie weet ontmoet de beroepsbeoefenaar zijn toekomstige werknemer hierdoor wel! Ervaringen leren namelijk dat vanuit deze contacten vaak stages en (bij)banen worden ingevuld.” Tijdens de informatiebijeenkomst op 18 februari, zal uitvoerig uitleg worden gegeven hoe Digimatch werkt en hoe je een geslaagd werkbezoek tijdens de Doe Week kunt organiseren.

De leerlingen zijn onder begeleiding van hun mentoren al bezig om zich voor te bereiden op de contacten met de beroepsbeoefenaren. Daarnaast krijgen ze in maart allemaal de Junior Netwerk training, mede mogelijk gemaakt door het Rabofonds van Rabobank Het Drentse Land, waarin ze o.a. leren hoe je een goede motivatie schrijft en hoe je jezelf presenteert bij een bedrijf. Deze goed voorbereide leerlingen kunnen dan ook niet wachten om in contact te komen met het lokale bedrijfsleven. De leerlingen zijn nog op zoek naar beroepen als: makelaar, interieurontwerper, politie agent, fotograaf, piloot, jurist, journalist, apotheker en filmmaker. Verder zijn ze op zoek naar  beroepen in de detailhandel en in de sector Groen&Natuur (boswachter, dierverzorger etc.).

Hoogeveen On Stage is een samenwerking van het Roelof van Echten College, RSG Wolfsbos, Alfa-college, gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en Ondernemend Hoogeveen. Meer informatie en aanmelden voor Hoogeveen On Stage kan via de website www.hoogeveenonstage.nl/aanmelden.