Regio Hoogeveen

Om de samenwerking in de regio Hoogeveen te versterken ten behoeve van het techniek- en technologisch onderwijs, wordt ingezet het bevorderen van deelname aan het technisch vmbo.

Het aantal leerlingen dat kiest voor een technisch profiel is beperkt en daarom is de verwachting dat er onvoldoende technisch personeel voor de arbeidsmarkt beschikbaar komt. De leerlingenkrimp brengt het voortbestaan van kleine opleidingen in gevaar.  De samenwerking in de regio Hoogeveen moet ervoor zorgen dat meer leerlingen worden opgeleid voor de technische en technologische beroepen.

Daarbij is de ambitie om, ondanks de krimpende leerlingaantallen, het aantal leerlingen dat uitstroomt naar een technische mbo-opleiding gelijk te houden als in 2018-2019. Het uitstroompercentage naar het technisch mbo zal dan 35 procent zijn. Het aanbod aan technisch onderwijs en technische modules moet daarnaast in stand gehouden worden. Er zijn dan minimaal twee van de smalle opleidingen en er is veel keuze in technische opleidingen.

Daarnaast wordt de deelname aan een technisch vmbo bevorderd en moeten meer leerlingen in het basisonderwijs geïnteresseerd raken in techniek en technologie. Van alle vmbo-leerlingen volgt 50 procent van de leerlingen minimaal één technisch ingekleurde module. De techniekopleidingen worden versterkt door innovatieve leermaterialen en -omgevingen. Daarnaast zijn er gastdocenten uit het bedrijfsleven en wordt ingezet op praktijkleren.

Nieuwe doelgroepen moeten worden geïnteresseerd voor techniek, praktijkonderwijs en vso, in afstemming met vmbo, mbo en bedrijven. Er worden nieuwe modules ontwikkeld rondom duurzaamheid, robotica, domotica en 21e-eeuwse vaardigheden.  Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn met een flexibele instroom in het mbo. Daarnaast moeten docenten hun professionalisering ontwikkelen en hybride docenten geworven worden.

Lees meer +Lees minder -
STO18041 / STO19036
21e-eeuwse vaardigheden Domotica Doorgaande leerlijn Hybride docenten Innovatieve lesmaterialen Praktijkleren Professionalisering Robotica
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Hoogeveen
Penvoerder
Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos
Naam contactpersoon
Petra Hummel
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
RSG Wolfsbos
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

RSG Wolfsbos

Hoogeveen

Roelof van Echten College

Hoogeveen

Bedrijven Flyer

Informatie voor bedrijven in de regio Hoogeveen over samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen in de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023.

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

30 september 2020

Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen organiseert bedrijfsbezoeken voor docenten

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan voor de betrokken partijen mooie kansen opleveren.

18 september 2020

Uitnodiging bedrijfsbezoek(en) voor docenten

Speciaal voor docenten organiseert Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen een viertal inspirerende bedrijfsbezoeken.

21 augustus 2020

“Met digitale geletterdheid maken we verbinding met de leefwereld van de jongeren”

We gaan uit van de mogelijk­heden van de leerlingen, want daar zit hun kracht’, de leus van RSG Wolfsbos (Hoogeveen) inspireert.

Inspiratie

Artikel

Samenwerking binnen het techniekonderwijs in Hoogeveen

13 januari 2020

In Hoogeveen wordt volop ingezet op samenwerking, niet alleen met mbo’s maar ook met vo’s en het bedrijfsleven.

Artikel

Keuzevakken voor een sterke keten bij RSG Wolfsbos

13 september 2019

Petra Hummel aan het woord over de samenwerking van scholengemeenschap Wolfsbos en de Roelof van Echten.