Techniek- en technologiepromotie voor en met primair onderwijs

In de regio van Het Techniek Loket gebeurt enorm veel. De vmbo-scholen met ‘harde techniek’ zetten sterk in op de verbinding met het primair onderwijs. Jonge kinderen warm en bekend maken voor en met techniek en technologie. Scholen ondersteunen, ontzorgen en faciliteren om Wetenschap en Technologie mogelijk te maken, dat is de kern. Leerlingen mogen op allerlei manieren ontdekken, zich verwonderen, onderzoeken, exploreren.
Acht vmbo-scholen pakken de handschoen op samen met het lokale primair onderwijs. Alle scholen op hun eigen manier en passend bij de lokale context. Maar ook samen: wat in Waalwijk werkt, kan ook in Den Bosch werken en lesbrieven en opdrachten die in Boxtel worden ontwikkeld kunnen ook in Veghel gebruikt worden.

Susan Timmermans is directeur bovenbouw op SG de Overlaat en kartrekker voor de professionele leergemeenschap ‘techniek en technologiepromotie’. Volgens haar collega’s in de regio weet Susan als geen ander mensen warm te maken en te enthousiasmeren. Weloverwogen en onderbouwd de goede dingen goed doen!

“Mijn ambitie is de verbinding leggen tussen PO, PRO, VMBO, MBO en het bedrijfsleven om samen het techniek onderwijs sterker te maken. Dit doen wij door in professionele leergemeenschappen van elkaar te leren, gedachten en materialen uit te wisselen en met elkaar te ontwikkelen. Specifiek op Sg. de Overlaat, een van de VMBO-scholen in Het Techniek Loket, is Let’s Play de Langstraat opgebouwd vanuit 3 lijnen:

  • Let’s Play: voor PO en onderbouw VMBO – Waarbij we streven naar het structureel deel uit maken van het programma Wetenschap & Technologie bij onze (43) toeleverende basisscholen. Hiervoor hebben we een ruimte, truck en inspiratiemaker beschikbaar gesteld.
  • Let’s Work: voor VMBO – Waarbij we nauw samenwerken met het bedrijfsleven middels de stichting Vrienden van de Overlaat waarbij inmiddels 60 trouwe bevriende bedrijven zijn aangesloten. Gastlessen, projecten, materialen, docentstages, etc. behoren tot de mogelijkheden.
  • Let’s Go: voor VMBO bovenbouw richting het MBO. – Waarbij we de connectie maken met het KWIC in Den Bosch voor sterkere doorlopende leerlijnen en betere aansluiting.

Inmiddels zijn er prachtige leeromgevingen ontwikkeld en in ontwikkeling om dit allemaal mogelijk te maken. Uitgaand van ‘wat kan wel’, bleek ook in Coronatijd veel mogelijk. Scholen geven op hun eigen manier invulling aan de doelstelling: eenheid in verscheidenheid! Een voorbeeld hiervan is de Bossche Vakschool Techniektour. De Techniektour is een lesprogramma voor groep 7/8 basisschoolleerlingen. Met de Techniektour wagen gaan de VO docenten op bezoek bij de basisscholen. De kracht zit in de verhalende context waarin leerlingen aan de slag gaan met wetenschap en techniek. Naast dat leerlingen in contact komen met techniek is er ook sprake van een informeel leren component voor basisschool leerkrachten.
Astrid van Werde, docent techniek onderbouw en docent interieur en design, is betrokken bij de Techniektour. Haar ambitie voor het techniekonderwijs: Een brede oriëntatie voor kinderen over de verschillende aspecten van techniek. Veel kinderen krijgen van thuis uit al iets mee, maar juist voor de kinderen die dit niet krijgen is het goed om op tijd te beginnen, zodat ze een goed beeld krijgen van wat is techniek!