Samen zorgen voor nieuwe jonge aanwas, ook in Coronatijd!

Samen zorgen voor nieuwe jonge aanwas, ook in Coronatijd!

Officieel is op 1 januari 2020 Het Techniek Loket van start gegaan. Het doel is om aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs te realiseren in de regio Noordoost-Brabant. Dat doen we omdat er in de regio een vraag was, is en zal blijven naar goed opgeleid jong talent in de regio.

Dat kan het onderwijs niet alleen. Daarom hebben we bij het indienen van de aanvraag gevraagd om een bijdrage vanuit het regionale bedrijfsleven. De animo om ‘mee te doen’ was groot. Meer dan 200 bedrijven gaven aan een bijdrage te willen leveren: ‘Gastlessen, stages, excursies,i nnovatie van het onderwijs etc.’.

In maart brak de Coronacrisis in onze regio uit. Onderwijs en bedrijfsleven richtten zich op hun primaire taak. Het was misschien wel wat stil vanuit Het Techniek Loket naar jouw bedrijf toe. Inmiddels zijn de leerlingen gelukkig weer gewoon op schoolen is er ook weer tijd en ruimte om de beoogde samenwerking op te pakken.

Wat kun je als bedrijf van ons verwachten en met welke vraag gaan wij komen?

–      Zijn er stageplekken beschikbaar?

–      Is het mogelijk gastlessen te organiseren vanuit jullie bedrijf?

–      Kunnen we terecht voor een excursie?

–      Welke online-activiteiten kunnen we vormgeven met het oog op de Coronarichtlijnen?

–      Zijn er opdrachten vanuit het bedrijfsleven waar leerlingen mee aan de slag kunnen?

In Boxtel is een mooi initiatief gaande waarbij alle docenten vanuit het Baanderherencollege kennis gaan maken met het regionale technische bedrijfsleven. De focus ligt nu vooral op de maakindustrie, een belangrijke economisch speerpunt in Boxtel. Het initiatief is erop gericht om docenten een beeld te geven van de mogelijke toekomstperspectieven voor hun leerlingen, dichtbij huis! Bedrijven als Sanders Machinebouw en Bosch Rexroth stellen hun deuren open.

Kortom: we willen samen aan de slag om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst ‘handjes zijn’ binnen de techniek en technologie.