Nieuwe lokalen, aantrekkelijke leeromgevingen, geen officiële openingen!

Nieuwe lokalen, aantrekkelijke leeromgevingen, geen officiële openingen!

Om leerlingen warm te maken voor techniek en technologie moeten ze aan de slag kunnen in aantrekkelijke leeromgevingen. Daarbij is het natuurlijk zo dat het bedrijfsleven in veel gevallen zo’n aantrekkelijke en eigentijdse leeromgeving kan zijn.

Daarnaast investeren scholen met de inzet vanuit middelen van Sterk Techniekonderwijs zelf in het realiseren van aantrekkelijke leeromgevingen. Op die plekken kunnen leerlingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs kennis maken met techniek en technologie. In onze regio zijn deze op verschillende plaatsen gerealiseerd. Officiële openingen zijn in verband met Corona komen te vervallen. In Veghel, Oss, Zaltbommel en Waalwijk is al veel moois gerealiseerd. Let’s Play en Let’s Work in Waalwijk voor leerlingen basisonderwijs en vmbo.

In Zaltbommel zijn de ‘oude lokalen’ techniek en handvaardigheid omgetoverd tot een Bèta Challenge lokaal waar Kunst en Technologie & Toepassing samenkomen. Dit jaar opende het nieuwe lokaal Technologie en Toepassing haar deuren in Veghel. ‘Onderzoeken, ontwerpen, maken en toepassing van innovatieve technieken’ komen hier samen. In Oss heeft een rigoureuze verbouwing plaatsgevonden binnen de ‘harde techniekafdelingen’. In een open en transparante leeromgeving krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met zowel de traditionele technische technieken (denk aan: bouw, motorvoertuigentechniek, metaal, installeren) maar krijgen leerlingen ook de kans kennis te maken met de innovatie binnen deze technische afdelingen (3D-printing, lasersnijden, VR- en AR-technieken). Bij het Udens College is werk gemaakt van de ‘branding en het aantrekkelijk maken’ van de afdeling Techniek.

‘Ervaren en beleven’ zijn de sleutelwoorden voor deze prachtige nieuwe voorzieningen in onze regio.