De vakmanschapsroute, geen eenheidsworst maar maatwerk!

De vakmanschapsroute, geen eenheidsworst maar maatwerk!

In de regio Noordoost-Brabant wordt net als in de rest van het land stevig ingezet op het realiseren van doorlopende leerroutes. Dat doen we in het belang van de leerling. Betekenisvol onderwijs dat vanaf de bovenbouw in het vmbo leidt naar een kwalificatie op mbo-niveau. Voor de leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg doen we dat onder de noemer ‘vakmanschapsroute’.

Vmbo en mbo zorgen in gezamenlijkheid en met sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven voor een innovatieve, aantrekkelijke route binnen bijvoorbeeld het profiel BWI, PIE en M&T. En is zo’n traject dan voor elke leerlingen hetzelfde? Nee, dat niet. Maatwerk is het devies. Voor de ene leerling betekent dat versnellen maar voor het overgrote deel van de leerling gaat het om een traject waarin ze de mogelijkheid hebben te verdiepen of te verbreden. En voor de ene leerling ligt de focus op het traditionele vakmanschap terwijl een ander veel meer gericht is op innovatieve techniek en technologie.

In de professionele leergemeenschap Vakmanschapsroute PIE werken docenten aan de concrete uitwerking die er heel verschillende kan uitzien. Femke van Woensel-Janssen sloot aan bij de PLG en legde de ontwikkeling op een creatieve manier vast.