STO Gooi van start

Ruim 45 genodigden bezochten de startbijeenkomst van het STO in het Gooi op 25 november. De bestuurders, directieleden, teamleiders en docenten uit het po, vo en mbo en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en opleidingsbedrijven spraken tijdens de bijeenkomst over de uitwerking van het plan op hoofdlijnen.

Het plan voor Sterk Technisch Onderwijs bestaat in het Gooi uit zes onderdelen:
• doorlopende leerlijnen po-vmbo
• doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
• samenwerking met het bedrijfsleven
• professionaliseren en opleiden onderwijsgevenden Techniek
• onderwijsinnovatie
• techniekpromotie

De levendige gesprekken hebben geresulteerd in een aantal richtinggevende uitspraken die als input dienen voor de werkgroepen. De werkgroepen zetten de programmalijnen op en zorgen voor de uitvoering.