Opening vierde Technolab in het Gooi

Opening vierde Technolab in het Gooi

Op dinsdag 4 april 2023 opent Sterk Techniekonderwijs (STO) het Gooi het vierde Technolab in het Gooi: Technolab Groot Goylant. De andere drie Technolabs College de Brink in Laren, Yuverta in Naarden en Hilfertsheem in Hilversum zijn reeds in gebruik. Leerkrachten en leerlingen zijn dolenthousiast!

De Technolabs zijn erop gericht om alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in het Gooi hun talent voor techniek te laten ervaren. Leerkrachten kunnen zich hier inschrijven. De speciaal hiervoor ontwikkelde ruimtes zijn zo ingericht dat leerlingen spelenderwijs kennismaken met moderne techniek en technologie, onder begeleiding van po- en vmbo-docenten. Met de tools en opdrachten wordt aansluiting gemaakt met de technische vmbo-profielen.

Thema’s bij Groot Goylant

Elk Technolab biedt zijn eigen thema’s, tools en opdrachten. De thema’s waar de basisscholieren bij Technolab Groot Goylant aan de slag kunnen, zijn: ‘Future living’ en ‘In the picture’. Directeur Ineke Bruinsma legt uit: “Techniek is onderdeel van ons dagelijks leven en hier komen steeds meer nieuwe technologieën bij. Het thema ‘Future living’ gaat over onder andere robots en domotica. Bedenk maar eens een toepassing die jouw leven makkelijk maakt. Kinderen worden uitgedaagd creatief te zijn. Bij ‘In the picture’ gaan kinderen aan de slag met mediavormgeving met behulp van film en fotografie. Het doel is dat ze meer zicht krijgen op fake news, hoe dat werkt. Dat ze leren kritisch naar uitingen, zoals op TikTok, te kijken. De kinderen zullen zien dat je schijnbaar ingewikkelde technologische toepassingen heel makkelijk kunt gebruiken bij het ontwerpen en maken van dingen. Daar is geen kunst aan, en het is vooral heel erg leuk!”

Doorlopende leerlijn

Ook zijn de activiteiten in de Technolabs geschikt voor de vmbo-(onderbouw)leerling als ondersteuning van het LOB-programma. Zo ontstaat een doorlopende leer- en ontwikkellijn po – vmbo en wordt een optimale aansluiting op de profielen in de bovenbouw van het vmbo gerealiseerd. De leerling van het basis- en voortgezet onderwijs kan zich in het Technolab helemaal laten onderdompelen in de wereld van techniek en technologie. En, geïnspireerd en toegerust, aan de slag gaan met techniek.

Tekort technisch personeel

Er is een groot tekort aan technisch en technologisch personeel en de vraag naar goed opgeleide vakmensen neemt de komende jaren alleen maar toe. Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Het is daarom van belang dat meer jongeren geïnteresseerd raken in een baan in de techniek. Hiervoor is het platform Maak het met Techniek bedacht door Sterk Techniek Onderwijs het Gooi, een samenwerkingsverband van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven.