Geslaagde kennismakings- en inspiratiebijeenkomst

Geslaagde kennismakings- en inspiratiebijeenkomst

Op 13 februari 2020 organiseerde STO het Gooi een kennismakings- en inspiratiebijeenkomst voor vmbo- en mbo-docenten. Het was een geslaagde bijeenkomst en krijgt op 31 maart a.s. een vervolg. Het doel is om, conform het activiteitenplan, per profiel een doorlopende leerlijn vmbo-mbo te realiseren.

De bijeenkomst startte met een video, gemaakt door studenten Media van het MBO College. De video brengt interviews in beeld met 1e jaars mbo-studenten en oud studenten over hun ervaringen met de overstap van vmbo naar mbo.

Na het tonen van deze video werd een aantal stellingen voorgelegd over de overstap van vmbo naar mbo. Daarna hebben de docenten aan de gesprekstafels met elkaar gesproken over de video en de uitkomsten van de stellingen. Tot slot hebben de docenten concrete afspraken gemaakt om in de maand maart bij elkaar op werkbezoek te gaan. De studenten Media hebben de bijeenkomst sfeervol in beeld gebracht.