Regio het Gooi

Het inhoudelijke perspectief van de regio het Gooi is de wetenschap: technologie en creatieve techniek. Met die bril op wordt het technische vmbo vernieuwd.

Een netwerk met samenwerkingspartners in de regio bekijkt de uitdagingen van de arbeidsmarkt door de bril van de wetenschap, een voor het Gooi historische combinatie. Zo moet sterk techniekonderwijs worden vormgegeven.

Om deze uitdagingen aan te pakken ziet regio het Gooi enkele doelstellingen. Het vernieuwen van het technisch vmbo, zodat leerlingen adequaat zijn voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen en technieken in hun latere beroep. En het vertrouwd maken van leerlingen binnen de niet-technische profielen en de theoretische leerweg/mavo met technische en technologische aspecten in de samenleving en werk. Dit sluit aan op en stemt af met primair onderwijs, het bedrijfsleven en ROC.

Het vernieuwde technische vmbo moet leerlingen lesmaterialen bieden die aansluiten bij technologische ontwikkelingen en technieken leren die leerlingen tegenkomen in hun latere beroep. Dit zorgt voor ‘betere’ meer leerlingen binnen de technische profielen en een grotere uitstroom naar technische vervolgopleidingen. Daarnaast worden er professionaliseringstrajecten aan docenten aangeboden, waarmee zij op de hoogte blijven van recente technologische ontwikkelingen en deze kunnen toepassen in het lesprogramma.

De gewenste resultaten zijn een toename van het aantal leerlingen dat het technische vmbo volgt en een toename van het aantal leerlingen in het vmbo dat vanuit een niet-technisch profiel of de theoretische leerweg/mavo één of meerdere technische keuzevakken volgt. Daarnaast ligt de focus op een verhoging van de instroom vanuit de vmbo-afdelingen in het Gooi naar technische mbo-opleidingen en een toename van de gediplomeerde uitstroom uit technische mbo-opleidingen in de regio.

Lees meer +Lees minder -
STO18064 / STO19035
Creatieve techniek Wetenschap Uitstroom mbo Technologische ontwikkelingen Instroom vanuit vmbo Professionalisering docenten Technische keuzevakken
Contactgegevens
Naam regio
Regio het Gooi
Penvoerder
Gooise Scholenfederatie - College De Brink
Naam contactpersoon
Raymond Kok
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Gooise Scholenfederatie - College De Brink
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Wellant College Naarden

Naarden

Hilfertsheem College

Hilversum

College De Brink

Laren

Mediaschool Hilversum

Hilvesum

Groot Goylant

Hilversum

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

30 september 2020

Nieuw Tech-lab van College De Brink in Laren moet de belangstelling voor techniekonderwijs aanwakkeren

Op College de Brink in Laren opent medio 2021 een ’Tech-lab’.

30 september 2020

Sterk Techniekonderwijs het Gooi krijgt eigen ‘merk’

Met de naam ‘Maak het met Techniek’ heeft regio het Gooi een eigen identiteit voor versterking van het techniekonderwijs.

17 maart 2020

Gooise vmbo’ers snuffelen aan werken in de techniek; ’Een zorgrobot programmeren? Dat is helemaal niet zo moeilijk!’

Robin is zorgrobot en vandaag wordt ze steeds opnieuw geprogrammeerd door Gooise vmbo’ers.

Digitale nieuwsbrief

De regio Sterk Techniekonderwijs Het Gooi heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief van juli 2020