Over Regio Helmond – De Peel

Over de regio

De regio sluit aan bij het gedachtegoed van Brainport, het kloppend hart van de kennisintensieve maakindustrie. De huidige technologieën en doelgroep vraagt echter om een andere aanpak en modernere machinerie.

Het huidige aanbod van het technische vmbo in de regio wordt gevormd door de ‘harde’ technische uitstroomrichtingen BWI, PIE en M&T. Met name de doorstroom vanuit PIE is voor de regio een speerpunt dat extra aandacht vraagt.

Het plan richt zich daarom op het vergroten van de instroom in de technische profielen vanuit po en onderbouw. Daarnaast moet de kwaliteit ervan omhoog en moeten de techniekprogramma’s en deskundigheidsbevordering van betrokken docenten verbreed worden.

Er wordt ingezet op de verbetering van de beeldvorming rondom de techniek en de bestaande toekomstmogelijkheden. Ook moet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren en wordt een intensieve samenwerking met docentopleiders nagestreefd.

Betrokken vmbo-scholen

Vakcollege Helmond

Helmond

Varendonck College

Someren

Ivo Deurne

Deurne

Betrokken organisaties