Regio Helmond – De Peel: Sterk Techniekonderwijs in de Brainportregio

Sterk Techniekonderwijs in de Brainportregio

Irma van Nieuwenhuijsen is rector van het Varendonck college in Asten en Someren. Daarnaast is ze penvoerder van de Sterk Techniekonderwijs (STO) regio Helmond – de Peel. Ze wordt daarbij ondersteund door Rianne van den Broek. Zij is aangesteld als projectleider om de ambities tot uitvoer te brengen.

Hoe jonger, hoe beter. En dus richt STO zich in de Peelregio al op de basisschoolkinderen vanaf groep 6. Een bewuste keuze volgens de penvoerder. ‘Als je wilt dat kinderen voor techniek kiezen, moet je de piramide zo breed mogelijk maken’, zegt ze. ‘Hoe meer kinderen je enthousiast maakt voor techniek, hoe groter de kans dat er ook daadwerkelijk meer gaan kiezen voor een opleiding in deze richting. Daarom maken wij dus een bewuste keuze in de richting van het primair onderwijs.’