Regio Helmond – De Peel

De regio sluit aan bij het gedachtegoed van Brainport, het kloppend hart van de kennisintensieve maakindustrie. De huidige technologieën en doelgroep vraagt echter om een andere aanpak en modernere machinerie.

Het huidige aanbod van het technische vmbo in de regio wordt gevormd door de ‘harde’ technische uitstroomrichtingen BWI, PIE en M&T. Met name de doorstroom vanuit PIE is voor de regio een speerpunt dat extra aandacht vraagt.

Het plan richt zich daarom op het vergroten van de instroom in de technische profielen vanuit po en onderbouw. Daarnaast moet de kwaliteit ervan omhoog en moeten de techniekprogramma’s en deskundigheidsbevordering van betrokken docenten verbreed worden.

Er wordt ingezet op de verbetering van de beeldvorming rondom de techniek en de bestaande toekomstmogelijkheden. Ook moet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren en wordt een intensieve samenwerking met docentopleiders nagestreefd.

STO19030/ STO18066
Onderwijsaanbod Samenwerking bedrijfsleven Instroom techniekopleidingen 21e-eeuwse vaardigheden Professionalisering
Contactgegevens
Naam regio
Regio Helmond - De Peel
Penvoerder
Varendonck College
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-

Betrokken vmbo-scholen

Vakcollege Helmond

Helmond

Varendonck College

Someren

Ivo Deurne

Deurne

Betrokken organisaties

Nieuws

04 februari 2020

Kick-off Sterk Techniek Onderwijs

Op maandag 20 januari vond in het Varendonck College in Someren de kick-off plaats van Sterk Techniekonderwijs Helmond-de Peel.