Startconferentie Haaglanden

Op maandag 21 november jl. vond een startconferentie plaats, georganiseerd door Sterk Techniekonderwijs Haaglanden, met als centrale thema: docentenvraagstuk.

Onder het genot van een viergangendiner zijn ca. 36 vertegenwoordigers vanuit schoolbesturen, brancheorganisaties en overheden in gesprek gegaan over wie en wat nodig is voor de realisatie van hoogwaardig, aantrekkelijk en innovatief onderwijs. Tijdens de plenaire opening van de conferentie werd een ruwe schets gegeven van het vraagstuk. Zo is er sprake van een dubbel tekort, namelijk een tekort aan docenten en krapte op de arbeidsmarkt. Als we geen mensen meer kunnen opleiden heeft dit zijn weerslag op tekorten in alle sectoren, gaan we het in de maatschappij voelen en kunnen we de grote transities niet aanpakken. Helaas zien we, ondanks alle initiatieven en plannen, het tekort alleen maar toenemen en is het een absolute noodzaak om het docententekort aan te pakken. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet.

De conferentie was de eerste stap om deze gezamenlijke inzet te concretiseren in een drietal gespreksrondes met iedere ronde een andere samenstelling van deelnemers. Vier tafelheren leidden het gesprek vanuit vier verschillende invalshoeken, om zoveel mogelijk input te krijgen. De drie leidende vragen daarbij waren:

  1. Wat valt op?
  2. Wat gaan we doen?
  3. Wie gaat het doen?

Op dit moment wordt de opbrengst van deze avond verder uitgewerkt. Binnenkort zal STOHA concrete vervolgstappen ondernemen.