Over Regio Foodvalley

Over de regio

In Regio Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. Hoewel de focus in onze regio op ‘food’ ligt, is er ook sprake van een stevige en brede techniek- en ICT-sector. De activiteiten in het kader van Sterk Techniek Onderwijs moeten ervoor gaan zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de vragen van de toekomst en het imago van technische beroepen verbeteren, zodat er meer jongeren kiezen voor techniek. Samen werken we aan de toekomst van Regio Foodvalley.

Krimpende groep vmbo-studenten

De regio heeft te maken met een krimpende groep vmbo-studenten en dus potentieel technisch personeel waardoor het tekort dreigt te verergeren. De krimp in de vmbo-populatie is deels een gevolg van ontgroening en heeft ook te maken met de opwaartse druk; er wordt vaker gekozen voor de theoretische leerlijnen.

Samen met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven

Versterking van het techniekonderwijs in het vmbo is ook in Regio Foodvalley nodig. De roep om technisch geschoold personeel is groot en blijft groeien. Tegelijk is het in stand houden van technische opleidingen kostbaar. Het bijbenen van de snelle technologische ontwikkelingen vraagt veel van vmbo-scholen. Hoe we nu denken over technische beroepen is over vijf jaar vaak al achterhaald. Kortom: een goed moment om de handen ineen te slaan en samen met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven vorm te geven aan ‘Sterk Techniek Onderwijs in Regio Foodvalley’.

Betrokken vmbo-scholen

Ichthus College

Veenendaal

Rembrandt College

Veenendaal

Johannes Fontanus College

Barneveld

De Meerwaarde

Barneveld

Pallas Athene College

Ede

Het Streek – Zandlaan

Ede

Aeres VMBO

Ede

Marnix College

Ede

COG Vallei & Gelderland-Midden

Ede

SG Pantarijn

Wageningen