TechYourFuture helpt PO-koepels bij het in kaart brengen van W&T en beeldvorming techniek

TechYourFuture helpt PO-koepels bij het in kaart brengen van W&T en beeldvorming techniek

STO-regio Foodvalley werkt samen met TechYourFuture, een expertisecentrum voor techniekonderwijs. Samen ondersteunen zij de PO-scholenkoepels in de regio, bij het in kaart brengen van de huidige stand van zaken rondom de inbedding van Wetenschap en Technologie in het curriculum. Daarnaast bieden zij scholen handvatten om zich hierin verder te ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het W&T Kompas. De komende maanden maken de eerste pilotscholen uit de regio, onder leiding van W&T-expert Anika Embrechts, kennis met deze praktische tool.