Over Regio Emmen/Ter Apel

Over de regio

In de regio Emmen/Ter Apel is er een groeiende mismatch tussen een (stijgende) vraag naar technische vakmensen en een dalend aantal leerlingen die een technische vmbo/mbo-opleiding volgen. Een scala van activiteiten moet daar verandering in brengen.

Bij ongewijzigd beleid dreigen kleine (techniek vmbo-) opleidingsrichtingen te verdwijnen en wordt de regio techniekluw. Daarnaast ontstaan er vele onvervulbare vacatures in de techniek, met alle economische gevolgen van dien voor deze regio.

Met een groot scala van samenhangende activiteiten denkt de regio dat het mogelijk is om deze dalende trend in het aantal leerlingen die een (v)mbo technische opleiding volgt, om te zetten in een stijgende trend.

De hoofddoelstelling van dit regioplan is dat het aantal technische (v)mbo-leerlingen in 2023 is gestegen met circa 15 procent ten opzichte van 2018. Daarmee samenhangend wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige aanbod van technische (v)mbo-opleidingsrichtingen in 2023.

Betrokken vmbo-scholen

RSG Ter Apel

Ter Apel

Esdal College – Klazienaveen

Klazienaveen

Esdal College – Oosterstraat

Emmen

Esdal College – Boermarkeweg

Emmen

Esdal College – Vakcollege Emmen

Emmen

Carmelcollege Emmen

Emmen

Terra Emmen

Emmen