Over Regio Eindhoven

Over de regio

De Brainport regio Eindhoven is het kloppend hart van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. Het zijn vooral de technologische ontwikkelingen (specifiek in de maakindustrie) die nieuwe eisen aan het onderwijs stellen.

Regio Eindhoven staat bekend om de sterke triple helix samenwerking. Op alle opleidingsniveaus, van vmbo tot wo, wordt hier gewerkt aan technologieën en producten die bepalend zijn voor de wereld van morgen.

Momenteel heerst er in de hele arbeidsmarktregio een tekort aan technisch opgeleide werknemers op verschillende niveaus in vrijwel alle technische branches en in de ICT. Kwalitatief zijn het vooral de technologische ontwikkelingen (specifiek in de maakindustrie) die nieuwe eisen aan het onderwijs stellen.

Er is een grote en stijgende vraag naar onderwijs dat (ook) gericht is op nieuwe technieken en nieuwe kennis en skills, zoals robotisering, prototyping, 3D printing. Om het technisch onderwijsaanbod in de regio doelmatiger te krijgen, en passend bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het van belang dat de resultaten van het plan op enkele speerpunten gericht zijn: het techniekonderwijs moet inhoudelijk van hoge kwaliteit zijn en blijven, leerlingen moeten daarnaast goed voorbereid worden op het mbo én de arbeidsmarkt in de regio.

De doorstroom naar het mbo en de arbeidsmarkt moet efficiënt en doelmatig zijn, en moet voldoende leerlingen trekken voor de techniek. De resultaten moeten duurzaam zijn, inzicht geven in ontwikkelingen en structureel blijven vernieuwen. De digitale component van techniek moet in het onderwijs ingezet worden en breed gedragen worden door po, vo, mbo en bedrijfsleven. Men moet daarnaast graag in het techniekonderwijs willen blijven of komen werken.

Om te komen tot een vmbo-plan voor de regio zijn met het oog op deze uitdagingen door de drie initiatiefnemers met andere onderwijsinstellingen, de gemeente Eindhoven en het lokale bedrijfsleven activiteitenplannen opgesteld. Deze zijn geordend onder drie breed gedeelde thema’s: de professionalisering van medewerkers en organisatie, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo en verrijking van het curriculum en netwerken en externe communicatie, richting bedrijfsleven, (ouders van) potentiële leerlingen en andere onderwijsinstellingen.

Betrokken vmbo-scholen

Vakcollege Eindhoven

Eindhoven

SintLucas

Eindhoven

Stedelijk College Eindhoven

Eindhoven