Over Regio De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist

Over de regio

Ondanks dat de regio wordt gevormd door scholen die als techniekarm worden beschouwd, is het doel om het onderwijs een belangrijke rol te laten spelen bij het motiveren van leerlingen om voor techniek te kiezen.

Om dit voor elkaar te krijgen moet het onderwijs aansluiten bij economische ontwikkelingen in de regio en in de regionale arbeidsmarkt. De betrokken scholen hebben uitgesproken zorg te willen dragen voor een hogere doorstroom naar technische mbo-opleidingen.

Hierbij staan meerdere ambities centraal, zoals het investeren in het curriculum op het gebied van inhoud, vaardigheden en werknemersvaardigheden. De scholen willen een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van een positief imago van de technische sector bij leerlingen.

Ook moet er een hoogstaande samenwerking ontstaan tussen po, vmbo, mbo, brancheorganisaties, technische bedrijven en lokale overheden. In samenspraak zal de onderwijsinhoud worden vormgegeven en aan het imago van techniek gewerkt worden.

Betrokken vmbo-scholen

Aeres VMBO, locatie Maartensdijk

Maartensdijk

Openbaar VMBO en MAVO

Zeist

Seyster College

Zeist

Revius Wijk

Wijk bij Duurstede

Christelijk College Zeist

Zeist

Yuverta

Houten