Bedrijven en onderwijs maken samen betekenisvolle opdrachten

Een ontbijtsessie voor het regionale bedrijfsleven en onderwijs vond plaats op het Christelijk College Zeist op 10 maart 2022.

Een workshop met ontbijt werd aangeboden door STO De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist voor bedrijven en onderwijs uit de regio. Het doel is om te komen tot zinvolle opdrachten voor leerlingen, haalbaar vanuit de bedrijven en het onderwijs.

De ontbijtsessie, waaraan zo’n 40 personen deel namen, beoogt een duurzame samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Vertegenwoordigers van regionale, soms ook multinationale bedrijven, opleiders uit de techniek en het vmbo onderwijs schoven aan bij het ontbijt.

Directeuren, managers, branche-vertegenwoordigers alsook teamleiders en schoolprojectleiders, docenten, tevens regievoerders Sterk Techniek Onderwijs waren aanwezig.

De workshop van ‘Bedrijf tot opdracht’ werd geleid door Martha Hoebens van ‘Bedrijf in de klas’. Door middel van notities op een placemat werd aan zeven tafels in kaart gebracht wat er samen mogelijk is.

Het waren inspirerende gesprekken met mooie resultaten voor de leerlingen uit de regio. In de afgelopen twee jaar is de start gemaakt met het programma Sterk Techniek Onderwijs en zijn er gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Met deze ontbijtsessie zijn er weer nieuwe persoonlijke contacten gelegd waaruit gezamenlijke activiteiten voor leerlingen zullen worden gerealiseerd.