Over Regio Brabantse Wal

Over de regio

De opzet van het STO Regioplan regio Brabantse Wal sluit aan bij de pijlers van het economische beleid gericht op topsectoren in de regio . Met de gerichtheid op topsectoren sluit het onderwijs sterker dan voorheen aan op de economische agenda die voor de regio neergelegd is. De relatie van topsectoren met sterk techniekonderwijs heeft als fundamentele basis dat er goed en breed technisch/technologisch opgeleid wordt in de regio. En ook hier onderkent men, gezien de vacatureontwikkeling, de urgentie van een adequate personele inzet uit de regio. De regio streeft de navolgende doelen na:

  1. De in-en uitstroom van leerlingen in alle innovatieve, technische en technologische leerroutes is vergroot.
  2. Het onderwijsaanbod van de po vmbo-mbo scholen sluit aan bij de behoefte van de regio, gericht op de topsectoren.
  3. Er is een structurele, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijven vorm gegeven.
  4. Voorwaarden voor eigentijds en contextrijk techniek onderwijs zijn gecreëerd.

De uitwerking vindt plaats in zes werk-/projectgroepen die aan de slag gaan om:

  • Loopbaanleren met techniekactiviteiten vorm te geven.
  • Aantrekkelijke doorlopende leerlijnen naar techniekonderwijs vorm te geven.
  • Innovatie te stimuleren en te implementeren.
  • Structurele en geborgde samenwerking met bedrijven te realiseren waarin we ‘samen technisch opleiden’.
  • Een regionale infrastructuur op te bouwen waarin alle doelgroepen toekomstgericht en nabij opgeleid worden.

Betrokken vmbo-scholen

ZuidWestHoek College

Ossendrecht

t’ Ravelijn

Steenbergen

Curio steenspil

Halsteren

Curio Pomona

Bergen op Zoom

Roncalli Scholengemeenschap

Bergen op Zoom

RSG ’t Rijks

Bergen op Zoom