Over Regio Barendrecht en Ridderkerk

Over de regio

In twee techniekcentra moeten zowel so- en po-leerlingen als vso-, vmbo- en vo-onderbouwleerlingen via modules en faciliteiten in aanraking komen met techniek.

Deze modules worden ontwikkeld door een kenniskring po-vo en mogen door alle scholen gebruikt worden. Op diezelfde site kunnen bedrijven zichzelf laten zien, scholen kunnen hen benaderen voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en stages.

De kenniskring vo-mbo-bedrijfsleven doet ditzelfde en stemt het lesprogramma af op de scholen en bedrijven in de regio. Keuzevakken zorgen ervoor dat leerlingen bij collega-vmbo’s of bedrijven over de vloer komen.

Om een rode draad te creëren in dit alles, komt er een LOB-kenniskring, met zowel po, vo en mbo. Hier wordt kennis en kunde gedeeld. Ook wordt nagedacht over hoe vmbo-tl-leerlingen geënthousiasmeerd kunnen worden voor techniek en technologie.

Betrokken vmbo-scholen

OZHW Groen College Barendrecht

Barendrecht

Focus Beroepsacademie Barendrecht

Barendrecht

Gemini College, locatie Ridderkerk

Ridderkerk

Yulius Onderwijs

Barendrecht