Regio Barendrecht en Ridderkerk

In twee techniekcentra moeten zowel so- en po-leerlingen als vso-, vmbo- en vo-onderbouwleerlingen via modules en faciliteiten in aanraking komen met techniek.

Deze modules worden ontwikkeld door een kenniskring po-vo en mogen door alle scholen gebruikt worden. Op diezelfde site kunnen bedrijven zichzelf laten zien, scholen kunnen hen benaderen voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en stages.

De kenniskring vo-mbo-bedrijfsleven doet ditzelfde en stemt het lesprogramma af op de scholen en bedrijven in de regio. Keuzevakken zorgen ervoor dat leerlingen bij collega-vmbo’s of bedrijven over de vloer komen.

Om een rode draad te creëren in dit alles, komt er een LOB-kenniskring, met zowel po, vo en mbo. Hier wordt kennis en kunde gedeeld. Ook wordt nagedacht over hoe vmbo-tl-leerlingen geënthousiasmeerd kunnen worden voor techniek en technologie.

STO19045/ STO18069
Coördinatiepunt voor onderwijs en bedrijfsleven Ontwikkelen praktische leerroute TL Kenniskring po-vo Techniekcentra voor po en vo Basis op orde Goede apparatuur Voldoende instructeurs Onderzoek naar profiel Mobiliteit & Transport Kenniskring vmbo-mbo-bedrijfsleven Meer technische keuzevakken aanbieden bij mbo en of bedrijven Regionale kenniskring LOB
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Barendrecht en Ridderkerk
Website regio
Penvoerder
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
Naam contactpersoon
Linda Nieuwpoort
Functie contactpersoon
Directiesecretaresse
Organisatie contactpersoon
Gimini College Ridderkerk
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

OZHW Groen College Barendrecht

Barendrecht

Focus Beroepsacademie Barendrecht

Barendrecht

Gemini College, locatie Ridderkerk

Ridderkerk

Yulius Onderwijs

Barendrecht

Sterk Techniek Onderwijs Barendrecht & Ridderkerk

Bekijk de infographic van Barendrecht, Heerjansdam & Ridderkerk.

Digitale nieuwsbrief

De regio Barendrecht en Ridderkerk heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief